Vores vision

"At udbrede hypnose og hypnoterapi for at hjælpe flest mulige mennesker til bedre livskvalitet"

Louise Bohnstedt

"Vi kan godt lide at sige, at vi er Danmarks
innovative og mest grundige hypnoseskole.
Det kendetegner os ret godt"

Louise Bohnstedt

Fokus

"Hos Hypnosehuset Danmark foregår undervisnigen på en meget struktureret og overskuelig måde med fokus på praktisk træning og supervision."

Tonny Læbel

Kursisterne siger

"Jeg er dybt taknemmelig for at have mødt Louise og Tonny
fra Hypnosehuset Danmark og få del i deres værkstøjskasse."

Ejlif Meinche

Gæsteundervisere

"Vores gæsteundervisere underviser i hver deres specialer og
sikrer konstant udvikling og høj faglighed."

Tonny Læbel

Teori og træning

"Hos Hypnosehuset Danmark, veksler
undervisningen mellem teori og
praktisk træning"

Tonny Læbel

previous arrow
next arrow
Slider

410 lektioners uddannelse

Overbygning: Hypnose uddannelse til momsfritaget hypnoterapeut

Hypnosehuset Danmark har taget skridtet videre! Vi tilbyder, som den første danske hypnoseskole, en hypnose uddannelse, hvor du har mulighed for at blive momsfritaget/lønsumsregistreret hypnoterapeut!

"Uddannelsesforløbet har været meget åbent, nærværende og struktureret. Jeg kan se at Louise & Tonny, på meget kort tid og med meget effektive redskaber, har formået at få mig til at skabe varige forandringer, som jeg aldrig havde troet muligt. Og det har de gjort selvom jeg har været ved nogle af verdens bedste facilitatorer inden for selvudvikling og bevidsthedstræning her gennem de sidste 5-6 år. Det siger noget om, hvor dygtige de to undervisere er."
uddannelse hypnoterapeut
Keld Roed
Tidligere kursist

Det sorte bælte i hypnose

Vi er mange uddannede hypnoterapeuter og muligvis også andre behandlere med en psykologisk terapeutisk tilgang til behandling af menneskers lidelser, der har oplevet, at det kan være meget svært at finde en god hypnose uddannelse / videreuddannelse, som er meningsfuld i forhold til dét felt, vi som terapeuter arbejder i.

Man har indtil nu haft mulighed for at gå en vej, der ikke giver stor mening i forhold til feltet hypnoterapi: At gå den traditionelle vej og tage de 410 obligatoriske lektioner i fag som anatomi, fysiologi, sygdomslære med flere. Disse fag kan dog virke mindre vigtige i forhold til dét at blive en bedre terapeut.

Derfor har vi, hos Hypnosehuset Danmark, udviklet en ny og relevant (videre)-hypnose uddannelse, som lever op til indholdet i de 410 lektioners undervisning, som SKAT kræver og som i høj grad er målrettet det hypnoterapeutiske arbejdsfelt!

Tilsammen med de 250 lektioner indenfor det primære behandlingsfelt hypnose/hypnoterapi (vores traditionelle 5-PATH® hypnose uddannelse) giver det i alt 660 lektioner, som dermed opfylder kravet til momsfritagelse.

Bliv den hypnoterapeut klienter gerne kører 2 timer for at få behandling af!

Med denne overbygning på hypnoterapeut uddannelsen tager vi dig til nye højder som professionel behandler. Vi arbejder både med dine faglige kompetencer og udvikling samt din egen selvudvikling.

Med 5-PATH® har du fået en verden af fantastiske værktøjer til at hjælpe andre mennesker videre med hypnoterapi. Samtidigt er, og vil du selv altid være det vigtigste element i din klients positive forandring.

Formålet med overbygningsuddannelsen er, at tilbyde dig nye uvurderlige teknikker, viden og redskaber inden for både det hypnoterapeutiske og psykoterapeutiske felt.
Derudover at arbejde mere dybdegående med at øge din tillid til dine egne evner, og gøre dig tryg og stærk som udøvende behandler gennem

 • større selvindsigt og selvudvikling
 • dybere indsigt i og forståelse for psykologiske problemstillinger, som du møder i praksis
 • sikkerhed i terapeutrollen gennem hands on øvelser og træning
 • konkrete NYE hypnoterapeutiske samt psykoterapeutiske modeller, redskaber og teknikker
 • øget teoretisk og faglig viden 

Vi glæder os til at fortsætte din udviklingsrejse, og opmuntrer dig til at være ambitiøs – på dine egne og dine klienters vegne.

Min psykologpraksis har fået et løft og jeg ser frem til, at dygtiggøre mig yderligere hos Hypnosehuset Danmark.
5-path hypnoseuddannelse
Sara Mygind
Psykolog

Smæk dørene op til ny viden!

Uddannelsen har fokus på både hypnoterapien samt psykoterapien og har tillige fokus på, at du bliver endnu dygtigere til at håndtere den terapeutiske situation samt at kunne være sammen med dine klienter, i deres følelser, på en sund og oprigtig måde. Uddannelsen vil også tilbyde dybdegående kendskab til mere specifikke problemstillinger, som vi som hypnoterapeuter, kan møde i vores praksis.
Herunder børns problemstillinger, sexologiske problemstillinger, når klienten er påvirket af eksempelvis DFE´er/IS´er, sportshypnose og meget, meget andet.

Du kan få et bedre overblik over de enkelte moduler lidt længere nede på siden.

Vi kommer også omkring begreber som overføring/modoverføring, projektion, introjektion, masker, skyggearbejde, sorgprocesser, fænomenologi og meget, meget mere samt effektive hypnoterapeutiske release-teknikker og case-arbejde.

Under hele uddannelsen vil der også være fokus på selvudvikling, som du kender det, fra vores 5-PATH® uddannelse, men denne gang med større fokus på egne temaer. Det er ved at kende os selv, at vi lærer at kunne se, høre, forstå og mærke andre mennesker samt at kende vigtigheden af at adskille os selv fra klienten, være opmærksom på egne skyggesider etc.

Hertil kommer studiegruppearbejde imellem modulerne, (2 hele dage mellem hvert modul) masser af praktisk træning, klientarbejde ( minimum 15 sessioner) og eksamen med fysisk fremmøde. Der vil også være en del mere research-arbejde samt læsestof af relevant faglitteratur og opgaveskrivning samt tid til fordybelse i de enkelte hypnoterapeutiske og psykoterapeutiske emner, teorier og redskaber.

Undervisningen varetages af fagligt kompetente, erfarne og professionelle undervisere med hver deres specialer.

Uddannelsen afsluttes altid med eksamener, hvor du er fysisk til stede.

Viden, modeller og redskaber der løfter dit faglige niveau og kunnen.

Herunder kan du se en kort oversigt over modulerne:

Modul I:         

Formål:
– Større bevidsthed om dig selv som terapeut.

Kort oversigt over modulet: (lørdag + søndag)

 • Være helt tilstede med egne temaer overfor klienter
 • Fænomenologi
 • Empatisk kommunikation
 • Overføring/modoverføring
 • Forskellige kontaktformer

Underviser: Pia Bjergholt Ångman

 

Modul II :       

Formål:
– Du bliver uddannet T.R.E.T. behandler – metode til problembehandling hvor du arbejder med udgangspunkt i klientens ressourcer og behagelige følelser (det du kender fra eksempelvis “ankring af fredfyldte steder” samt 5-Step Hero Anchoring for Desired State) uden brug af regression og traditionelle induktioner.  

– Vi arbejder med fordele/ulempeskemaet samt behovskompenserende adfærd, som er en udvidelse af aflederskemaet, som du allerede kender fra 5-PATH® uddannelsen. Metoden her er særligt effektiv til behandling af bl.a. misbrugsproblematikker og spænder super godt overens med PartsMediationsTerapi, som også bruges i T.R.E.T og som du også kender fra 5-PATH®

– Du lærer/genopfrisker ankring samt effektiv release technique – uundværlige redskaber i din klinik!

– Du får nye kompetencer til at arbejde med sportsudøvere.
– Du lærer DOLO testen – test din/dine klienters succes

Kort oversigt over modulet: (fredag, lørdag + søndag)

 • T.R.E.T behandler (fredag og lørdag)
 • Sportshypnose (søndag)

Underviser: Louise Bohnstedt, Flemming Tiro Lund

Det hele overraskede mig!! Jeg havde forventet at T:R:E:T kun kunne bruges på en snæver klientgruppe, men i virkeligheden vil jeg kunne integrere det i alle sessioner. - Er VILDT imponeret!!
uddannelse hypnotisør
Kasper Deichgræber
Kursist

Modul III :     

Formål:
– du bliver rustet til at tage samtaler om seksualitet med dine klienter, og opnår større rummelighed omkring menneskers seksuelle adfærd. Du lærer at arbejde med disse problemstillinger hypnoterapeutisk.

Kort oversigt over modulet: (Lørdag + søndag)

 • Sexologi – at arbejde med seksuelle problemstillinger som hypnoterapeut
 • I.P.A. modellen (Indsigt i Personlig Adfærd) – hvem er jeg, hvem er jeg i virkeligheden, hvem viser jeg udadtil
 • Skyggesider – både positive og negative
 • Læring – manglende sexlyst, pornoafhængighed, rejsningsproblemer, for tidlig sædafgang etc. – hvordan arbejder jeg med dette?

Underviser: Tine Grubbe Nielsen

 

Jeg vil håbe mange flere terapeuter vil få denne viden med sig tidligt i deres uddannelse. Det er nødvendigt. Tine har en fantastisk tilgang til både teori og praksis - hun er humoristisk, smilende og varm.
nicole
Nicole Hertz
Kursist

Modul IV :     

Formål:
få succes med behandling af børn

– lær The Cirkle of excellence samt 5 Step Hero Anchoring for Desired State
– få køreklar plan til håndtering af Dark Force Entities – undgå at overse dem i dine behandlinger
– få viden om fysiologiske og psykosomatiske lidelser, angst samt håndtering heraf

Kort oversigt over modulet: (fredag, lørdag + søndag)

 • Børnehypnose, nye metoder og teknikker
 • DFE/IS – Dark Force Entities / Ignorant Spirits
 • Fysiologiske/psykosomatiske lidelser – hvad gør jeg?
 • Angstens væsen – væsentlig eksistentiel problematik

Undervisere: Tonny Læbel, Kirsten Topp, Louise Bohnstedt, Pia Bjergholt Ångman  

Forstærker min ellers sikre kurs med børn. Og vi fik et fantastisk redskab med: 5 Step Hero Anchoring for Desired State! Kan rigtig godt lide ressourcetilførslen. Konkret og brugbart allerede fra dag 1.
P1070283
Berit Johannsen
Kursist

 

Modul V :      

Formål:
 –
Eksamensforløb gennemføres som læringseksamen med fuldt fremmøde

OBS:

Overbygningsuddannelsen til Momsfritaget Hypnoterapeut starter hverandet år. Næste gang d. 18. januar 2020. 

Datoer for uddannelses-modulerne:

Modul I :       18. og 19. januar 2020.
Modul II :      13. – 15. marts 2020
Modul III :     6. og 7. juni 2020
Modul IV :     4. – 6. september 2020
Modul V :      21. – 22. november 2020

Tidspunkt: Alle dage fra 9.00-17.00.

Økonomi: Prisen for Uddannelsen til Momsfritaget Hypnoterapeut er kr. 33.000,-. 

Denne økonomiske investering er dog hurtigt tjent hjem igen, når du ikke længere skal betale moms for dine klient-sessioner (25%) men derimod kun betale lønsumsafgift. (Ca. 3,70%)

hypnose uddannelse jylland

Uddrag af hvad kursister
udtalte om foregående 410 uddannelser:

Søren Dam Christiansen

Tak! Faglig stærk, kommunikativ tydelig. Thanks for sharing!

Tove Vejlgaard Schørring:

Det har især givet mig personlig udvikling og det har givet mig meget at afkode underviserens teknik, spørgsmål, struktur samt spørgsmåls-rækkefølge.  

Intensitet og personlig udvikling. Flydende, indholdet blev tilpasset til hvad gruppen/rummet havde brug for. 

Personlige indsigter om at rumme min egen ensomhed, se og mærke den. Ved at se min fars ensomhed kunne jeg rumme og se min egen ensomhed. Det har skabt en stor forståelse for min far og mig selv. Det har åbnet endnu mere op  for kærlighed til mig selv og min far. 

Hanne & Susanne 

Super lærerigt, selvudviklende, professionelt og grænseudvidende! Der er blevet åbnet for vores egne skyggesider og blindspots samt åbnet for vore egne frihedsfølelser. 

Heidi Holm

Meget udviklende fagligt og personligt! Dejlig stemning og relationer – tiden flyver afsted.
God overbygning til hypnoterapi-kurset, i forhold til andre momsfritagelses-kurser meget mere brugbart. 

Annika Mønster Pedersen:

Inspirerende, udfordrende, vildt fantastisk rush!

Pernille Nielsen:

Meget udviklende både fagligt og personligt. (provokerer samtidigt)
Pengene er godt givet ud!
Jeg lærer mig selv at kende fremfor alt!
Jeg kan tillade mig selv at falde og i griber én.

Thara Fogh:

Det bedste ved kurset har været afvekslingen imellem teori og øvelse – især middagen som “forælder”. 

Jeg får meget ud af at se andre lave terapi og at se, hvor forskelligt det kan gøres. 
Underviseren var meget intens og super inspirerende og meget kompetent. Kurset var særdeles personligt udviklende!