"Vi kan godt lide at sige, at vi er Danmarks
innovative og mest grundige hypnoseskole.
Det kendetegner os ret godt"

Louise Bohnstedt

"Vores gæsteundervisere underviser i hver
deres specialer og sikrer konstant udvikling
og høj faglighed."

Louise Bohnstedt

"Hos Hypnosehuset Danmark foregår undervisnigen
på en meget struktureret og overskuelig måde med
fokus på praktisk træning og supervision."

Louise Bohnstedt

"Jeg er dybt taknemmelig for at have mødt
underviserne fra Hypnosehuset Danmark
og få del i deres værkstøjskasse."

Ejlif Meinche

previous arrow
next arrow
Slider

 

Del 2 · Overbygning: Hypnose uddannelse til momsfritaget hypnoterapeut

Avanceret hypnoterapeut med psykoterapeutiske færdigheder

uddannelsen svarer til 410 lektioner 

Hypnosehuset Danmark tilbyder, som den første danske hypnoseskole, en hypnose uddannelse, hvor du har mulighed for at blive momsfritaget/lønsumsregistreret hypnoterapeut.

Uddannelsen strækker sig over 1 år og 2 måneder og består af intet mindre end 27 undervisningsdage fordelt på 7 moduler. 

Du bliver bl.a. uddannet indenfor: (OBS: ændringer kan forekomme)

 • Dybdegående psykoterapi og metoder
 • Psykosomatik samt behandling af allergier med hypnose
 • Traume-behandling
 • I.P.A adfærdsmodellen
 • Hypnose med børn og familier

Herudover bliver du bl.a. undervist i:

 • CBH, Kognitiv Hypnoseterapi (herunder effektive evidensbaserede metoder til at behandle alle former for angst)
 • Fænomenologi, kontakt og modstand, overføring/modoverføring
 • At arbejde med sexologiske problemstillinger og dysfunktioner
 • Og meget mere..
…..og hvilken værktøjskasse :) Med overbygningen har jeg bare fået SÅ mange nye redskaber i min værktøjskasse. Nye tilgange i det terapeutfaglige arbejde muliggøres og jeg erfarer, at det ny tillærte har sin effekt, hvor jeg med nye teknikker skaber hurtige og målbare resultater. Selvudviklingen er den største grundsten at få lagt under uddannelsen. Finder du modet kommer du fuldt i mål – JEG fandt modet gennem rammen, som var sat :) Respektfulde, tillidsfulde og seriøse medkursister åbnede op for at jeg igangsatte min faglige og personlige udviklingsrejse. Uden tvivl af største værdi for mig og ikke mindst banebrydende for fremtidige målsætninger. Jeg føler mig fri. ALLE gæsteundervisere har udbudt en SUPER tilrettelagt undervisning; god dynamik, ideelt flow mellem teori og praktiske øvelser, rollespil, live-demonstration og med færdigudarbejdet og direkte brugbart materiale føler jeg mig mere end rustet til det terapeutfaglige arbejde. Jeg giver hermed de bedste anbefalinger til Hypnosehuset Danmark :)
Berit Johannsen
Kursist

Det sorte bælte som hypnoseterapeut

Vi er mange uddannede hypnoterapeuter som oplever at det kan være meget svært at finde en god videreuddannelse, som er meningsfuld i forhold til dét felt, vi som terapeuter arbejder i.

For at opnå moms-fritagelse har man indtil nu haft mulighed for at gå en vej, der ikke giver stor mening i forhold til feltet hypnoterapi: At gå den traditionelle vej og tage de 410 obligatoriske lektioner i fag som anatomi, fysiologi, sygdomslære med flere. Disse fag kan dog virke mindre vigtige i forhold til dét at blive en dygtigere terapeut.

Derfor har vi, hos Hypnosehuset Danmark, udviklet en ny og relevant (videre)-hypnose uddannelse, som lever op til indholdet i de 410 lektioners undervisning, som SKAT kræver og som i høj grad er målrettet det hypnoterapeutiske arbejdsfelt!

Tilsammen med de 250 lektioner indenfor det primære behandlingsfelt hypnose/hypnoterapi (vores 250 lektioners hypnose uddannelse) giver det i alt 660 lektioner, som dermed opfylder kravet til momsfritagelse.

Bliv den hypnoterapeut klienter gerne kører 2 timer for at få behandling af!

Med denne overbygning på hypnoterapeut uddannelsen tager vi dig til nye højder som professionel behandler. Vi arbejder både med dine faglige kompetencer og udvikling samt din egen selvudvikling.

Med din 250 lektioners uddannelse til hypnotisør og hypnoterapeut har du fået en verden af fantastiske værktøjer til at hjælpe andre mennesker videre med hypnoterapi. Samtidigt er, og vil du selv altid være det vigtigste element i din klients positive forandring.

Uddannelsen stiler mod at arbejde mere dybdegående med dine terapeutiske færdigheder samt egenudvikling for både at øge din tillid til dine egne evner samt at kunne hjælpe dine klienter endnu bedre. Formålet er at du bliver endnu mere fagligt og personligt velfunderet som terapeut og med fokus på egenudvikling og nye metoder, at gøre dig tryg og stærk som udøvende hypnoseterapeut gennem

·       større selvindsigt og selvudvikling
·       dybere indsigt i og forståelse for psykologiske problemstillinger, som du møder i praksis
·       sikkerhed i terapeutrollen gennem hands on øvelser og træning
·       konkrete NYE hypnoterapeutiske samt psykoterapeutiske modeller, redskaber og teknikker
·       øget teoretisk og faglig viden 

Vi glæder os til at fortsætte din udviklingsrejse, og opmuntrer dig til at være ambitiøs – på dine egne og dine klienters vegne.

Smæk dørene op til ny viden!

Uddannelsen har fokus på både hypnoterapien samt psykoterapien og har tillige fokus på, at du bliver endnu dygtigere til at håndtere den terapeutiske situation samt at kunne være sammen med dine klienter, på en sund og professionel måde. Uddannelsen vil også dykke ned i mere specifikke problemstillinger, vi som hypnoterapeuter, kan møde i vores praksis.
Herunder tilknytningsmønstre, offermentalitet, relationsarbejde, børns problemstillinger, sexologiske problemstillinger, behandling af allergier og meget, meget andet. 

Efter uddannelsen vil du endvidere både kunne kalde dig børnehypnotisør, allergibehandler og T:R:E:T traumebehandler.

Du kan få et bedre overblik over de enkelte moduler lidt længere nede på siden.

Vi kommer også omkring begreber som projektion, introjektion, masker, skyggearbejde, og meget, meget mere.

Under hele uddannelsen vil der også være fokus på selvudvikling, hvem du er i terapeutrollen samt egne temaer. Det er ved at kende os selv, at vi lærer at kunne se, høre, forstå og mærke andre mennesker samt at kende vigtigheden af at adskille os selv fra klienten, være opmærksom på egne skyggesider etc.

Hertil kommer studiegruppearbejde imellem modulerne, klientarbejde samt supervisions-grupper. Der vil være læsestof af relevant faglitteratur og opgaveskrivning samt tid til fordybelse i de enkelte hypnoterapeutiske og psykoterapeutiske emner, teorier og metoder. 

Undervisningen varetages af fagligt kompetente, erfarne og professionelle undervisere med hver deres specialer/interesseområder.

Jeg vil håbe mange flere terapeuter vil få denne viden med sig tidligt i deres uddannelse. Det er nødvendigt. Tine har en fantastisk tilgang til både teori og praksis - hun er humoristisk, smilende og varm.
Nicole Hertz
Kursist

Viden, modeller og redskaber der løfter dit faglige niveau og kunnen.

Herunder kan du se en kort oversigt over modulerne på uddannelsen:

Modul 1:
Terapeutens rolle. Fundamentet i al terapi.
 
Formål:
– Styrke dit terapeut-faglige fundament. Sikkerhed og bevidsthed om dig selv som terapeut samt hvordan den du er, påvirker den terapeutiske relation samt klientens udbytte.

Kort oversigt over modulet:

 • Her starter introduktionen så småt til den psykoterapeutiske forståelse
 • At møde din klient – i et møde
 • Spørgeteknikker
 • Træning af nærvær og relation
 • Være med egne temaer sammen med klienter
 • Fænomenologi
 • Empatisk kommunikation
 • Overføring/modoverføring
 • Forskellige kontaktformer, kontakt og kontaktbrud
 • Modstand

 

Litteratur:

 • Yalom – Kærlighedens bøddel

Modul 2 · Seksualitet og tilknytning:     

Formål:
– du bliver rustet til at tage samtaler om seksualitet med dine klienter, og opnår større indsigt og rummelighed omkring menneskers seksuelle adfærd. 
Herudover fokus på egenudvikling personligt og terapeutfagligt

Kort oversigt over modulet:

 • Hvad betyder vores tilknytningsmønster i det terapeutiske rum?
 • Hvordan udspiller vi vores dramaer igen og igen – og hvorfor?
 • Sexologi – at arbejde med seksuelle problemstillinger som hypnoterapeut
 • Tilknytning
 • I.P.A. modellen (Indsigt i Personlig Adfærd) – hvem er jeg, hvem er jeg i virkeligheden, hvem viser jeg udadtil
 • Skyggesider – både positive og negative
 • Læring – manglende sexlyst, pornoafhængighed, rejsningsproblemer, for tidlig sædafgang etc. – hvordan arbejder jeg med dette?

Litteratur:

 • Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte, Jytte Vikkelsøe

 

 

Modul 3 · Børnehypnose og Kognitiv hypnoseterapi:  

Formål:
– få succes med behandling af børn. 
– Lær metoder til kognitiv hypnoseterapi
– Arbejd med dine klienter intuitivt

– Lær hvad der er vigtigt i arbejdet med børn og familier, lær strukturerede metoder og teknikker til at lave hypnose med børn, få inspiration til dit hypno-terapeutiske arbejde med børn.  
Du bliver også introduceret til Hypnosehuset Danmarks tilgang til at have fokus på hele familien.

Underviser: Louise Bohnstedt og Vicki Andersen

 

 • CBH – Kognitiv Hypnoseterapi

Formål: Introduktion til kognitiv hypnoseterapi, teori og metoder

Du bliver undervist i Kognitiv Hypnoseterapi (CBH) og får bl.a.:

– Redskaber til at arbejde med forskellige former for angst.

– Evidensbaserede teknikker til selvhypnose, som både du og din klient vil kunne bruge til at skabe resultater på egen hånd, der hvor de måtte ønske det.

Underviser: Michael Beligiannis

– Intuitivt klientarbejde

Underviser: Louise Bohnstedt

Litteratur: 

 • Familiefred med dine forældre, af Camilla Carlsen Bechsgaard & Katrine Krebs

  

Modul 4 · Vores indre sårede børn:    

Barnet i os alle – indføring i de sår vi får, tidlig tilknytning og det terapeutiske arbejde

 • Indføring overordnet i tidlig sårring
 • Overordnet intro til tilknytningsmønstre og teorier
 • Hvordan kan det udspille sig i det terapeutiske rum (og i livet? Og hvordan vi kan hjælpe det i det terapeutiske rum?)?
 • Hypnose og indre børn

Litteratur

 • Det selvudslettende barn – Alice Miller
 • Krop og skrig – Caroline Eliacheff

Underviser: Dorte Eldrup og Louise Bohnstedt

 

 

Modul 5 · Traumer og hypnose:

Formål: Lær at spotte samt arbejde med relationstraume

– Du bliver uddannet T.R.E.T. behandler – hjælp til selvhjælp samt løsningsorienteret problembehandling. Du lærer klienten at arbejde med sin relationelle hjerne. Du lærer klienten at blive opmærksom på sine mønstre når klienten går i “angst”, “forsvar”, eller gør sig selv mindre eller større end….  

– Denne neuro-orienterede metode er særligt effektiv til behandling af bl.a. angst, selvværdsproblematikker og relationelle udfordringer hos klienten. Metoden arbejder fremadrettet med udgangspunkt i den erfarede bagage og klientens lærte “systemer”.

Litteratur:

 • At danse med nervesystemet, Ulla Wecke

Underviser: Tine Grubbe Nielsen, Louise Bohnstedt

 

Modul 6 · Det hele menneske:      

Formål:

Allergi og hypnose. Psykosomatiske reaktioner. Indføring i hvad der kan være lagret i kroppen.

 • Fokus på, at vi er meget mere end vores krop og følelser.
 • Introduktion til kerne/essens og hvad der ”blev af den” undervejs. At arbejde os tilbage eller ind i vores kerne-jeg.
 • Hvad er det for en rejse, vi er på?
 • Det spirituelle menneskesyn/den spirituelle tankegang – åben for alles tro, mening og overbevisning.

Litteratur:

 • Essens – A H Almaas

Underviser: Dorte Eldrup og Louise Bohnstedt

 

 

Modul 7: 

 • Opsamling på uddannelsen  efter behov
 • Træning
 • Eksamensforløb gennemføres som læringseksamen med fuldt fremmøde
TAK - bare TAK! Jeg har taget overbygningen på Hypnoterapeut uddannelsen ved Louise Bohnstedt, Hypnosehuset Danmark i Vejle. Det har været en rigtig god og meget lærerig oplevelse. Louise har båret os alle igennem på hendes vinger, sammen med de virkelig dygtige undervisere vi har haft. Jeg har lært SÅ meget. Jeg har fået nogle fantastiske brugbare og sikre værktøjer med hjem i min værktøjskasse. Det gør mig i stand til at hvile frit og trygt i processen med mine klienter i min egen klinik. Ikke på noget tidspunkt har jeg fortrudt, at have valgt Hypnosehuset Danmark til at varetage ansvaret for min læring. Jeg har virkelig følt mig tryg og støttet hele vejen. Louise og de andre undervisere har været tilstede, og til at få fat i. Både i undervisningstiden, men også udover, hvor jeg altid har følt jeg kunne få hjælp og svar, hvis jeg havde spørgsmål.
Hvis du sidder derude og ikke ved, hvem der skal være din underviser og vejleder- så vil jeg uden tøven anbefale Louise og Hypnosehuset Danmark- med største glæde og stolthed. Vickie
Vickie Dissing
- Tidligere kursist

Studiegruppearbejde:

Der etableres studiegrupper under første modul på uddannelsen. Studiegrupperne mødes mellem hvert modul af det der svarer til uddannelsesdagene. Har det været et to-dages modul mødes man to hele dage, har det været et tre-dages modul mødes man tre hele dage efter inden næste modul etc. 

En studiegruppedag svarer til 8 timer. Det anbefales at man er 3 eller 4 i en studiegruppe.

I forbindelse med studiegruppearbejdet arbejder de studerende med hinanden igennem terapeutiske forløb. Herudover øvelser og diskussioner relateret til det lærte på forgående modul.

Supervision

FaDP – Foreningen af Danske Psykoterapeuter kræver 28 timers supervision pr uddannelses-år. Disse afholdes som gruppesupervision af 4 hele dage og er egenbetaling.

Egenrefleksion:

Der lægges vægt på den studerendes evne til at reflektere over egne temaer, personlige samt terapeutfaglige udvikling og praksis. Hertil udføres, efter hver studiegruppedag, logbog med processuel status. Logbogen afleveres på hvert efterfølgende modul. Logbogen er også med til at danne udgangspunkt for den studerendes eksamination.

Pensum

 • Udleveret materiale fra underviserne
 • 7 bøger

Datoer for uddannelses-modulerne:

Modul 1        8. – 11. sept. 2022           

Modul 2        10.-13. nov. 2022          

Modul 3        19.-22. januar 2023

Modul 4        30. mar. – 2. april 2023 

Modul 5        22.-25. juni 2023            

Modul 6        31.aug.-3.sept. 2023                                                                                

Modul 7        3. – 5. nov. –  2023          

Tidspunkt: Alle dage fra 9.00-17.00.

Økonomi: 

Prisen for Uddannelsen til Momsfritaget Hypnoterapeut med opstart 8. september 2022 er kr. 39.000,- 

Early bird: 
–  ved tilmelding inden d. 15. marts kan du opnå early bird rabat på kr. 3.500,-

Denne økonomiske investering er endda hurtigt tjent hjem igen, når du ikke længere skal betale moms for dine klient-sessioner (25%) men derimod kun betale lønsumsafgift. (Ca. 4,12%)

OBS: Husk at du kan fratrække beløbet for denne overbygningsuddannelse i SKAT.

Der er 16 pladser på holdet. 


 

Kort uddrag af hvad kursister fortæller om uddannelsen:

Gitte Viierenfeldt Nielsen

…Metoderne vi lærer ville jeg ikke være foruden og jeg kan nu arbejde endnu mere målrettet og sikkert med alt lige fra angstproblematikker og OCD til allergier, seksuelle dysfunktioner, børn, traumer og meget mere. 
Den bedste investering i mit liv og en klar anbefaling herfra ☺

Rydiger Nielsen

…jeg er blevet STÆRKT overrasket over kvaliteten af hypnosehuset Danmark’s uddannelser. Dyb proffesionalisme og serisiøitet over hele linjen.

Ellen Philbert Færk

Fantastisk udviklende og lærerig rejse, fagligt og personligt
…uddannelsen har en høj faglighed med dybdegående og professionelt materiale samt de dygtigste og hjertevarme undervisere. Jeg har fået en masse fantastiske redskaber og en stor terapeutisk værktøjskasse, som igennem undervisning, sparring og studiegruppe er blevet gennemarbejdet, hvilket gør, at jeg føler mig godt rustet i min rolle som terapeut.

Hvis du ønsker en professionel uddannelse med høj faglighed og personlig udvikling i trygge rammer, så vil jeg til en hver tid anbefale Hypnosehuset Danmark

Katja Klinge

…kæmpe udvikling, fantastiske teknikker.
Hér har jeg fået uddannelsen til at håndtere udfordringer hos klienterne. Udfordringer, der spænder virkelig bredt! Uanset hvilken problematik, klienten står overfor, kan jeg altid finde den hylde indeni, hvorfra jeg kan tage “et værktøj” i brug, der giver mening i situationen og som hjælper klienten fremad og opad. Som giver indsigt og positive forandringer.

Under uddannelserne/kurserne er der fuldt fokus fra HHD på, at vi får støtte og sparring, hvis og når der er brug for det.

Direkte fra hjertet kan jeg kun give mine aller-bedste anbefalinger til Hypnosehuset Danmark. Jeg vil opfordre enhver, der har overvejet at tage en uddannelse som hypnoterapeut – eller som ønsker at dygtiggøre sig indenfor hypnosefeltet – til at kontakte HHD og høre mere.

Søren Dam Christiansen

Tak! Faglig stærk, kommunikativ tydelig. Thanks for sharing!

Tove Vejlgaard Schørring:

Det har især givet mig personlig udvikling og det har givet mig meget at afkode underviserens teknik, spørgsmål, struktur samt spørgsmåls-rækkefølge.  

Intensitet og personlig udvikling. Flydende, indholdet blev tilpasset til hvad gruppen/rummet havde brug for. 

Personlige indsigter om at rumme min egen ensomhed, se og mærke den. Ved at se min fars ensomhed kunne jeg rumme og se min egen ensomhed. Det har skabt en stor forståelse for min far og mig selv. Det har åbnet endnu mere op  for kærlighed til mig selv og min far. 

Hanne & Susanne 

Super lærerigt, selvudviklende, professionelt og grænseudvidende! Der er blevet åbnet for vores egne skyggesider og blindspots samt åbnet for vore egne frihedsfølelser. 

Heidi Holm

Meget udviklende fagligt og personligt! Dejlig stemning og relationer – tiden flyver afsted.
God overbygning til hypnose uddannelsen, i forhold til andre momsfritagelses-kurser meget mere brugbart. 

Annika Mønster Pedersen:

Inspirerende, udfordrende, vildt fantastisk rush!

Pernille Nielsen:

Meget udviklende både fagligt og personligt. 
Pengene er godt givet ud!
Jeg lærer mig selv at kende fremfor alt!
Jeg kan tillade mig selv at falde og i griber én.

Thara Fogh:

Det bedste ved kurset har været afvekslingen imellem teori og øvelse – især middagen som “forælder”. 

Jeg får meget ud af at se andre lave terapi og at se, hvor forskelligt det kan gøres. 
Underviseren var meget intens og super inspirerende og meget kompetent. Kurset var særdeles personligt udviklende! 

Kasper Deichgræber

Det hele overraskede mig!! Jeg havde forventet at T:R:E:T kun kunne bruges på en snæver klientgruppe, men i virkeligheden vil jeg kunne integrere det i alle sessioner.

– Er VILDT imponeret!!

Kasper Deichgræber