Vi er

"Vi kan godt lide at sige, at vi er Danmarks
innovative og mest grundige hypnoseskole.
Det kendetegner os ret godt"

Louise Bohnstedt

Gæsteundervisere

"Vores gæsteundervisere underviser i hver
deres specialer og sikrer konstant udvikling
og høj faglighed."

Louise Bohnstedt

Fokus

"Hos Hypnosehuset Danmark foregår undervisnigen
på en meget struktureret og overskuelig måde med
fokus på praktisk træning og supervision."

Louise Bohnstedt

Medarbejdere gruppefoto
Kursisterne siger

"Jeg er dybt taknemmelig for at have mødt
underviserne fra Hypnosehuset Danmark
og få del i deres værkstøjskasse."

Ejlif Meinche

previous arrow
next arrow

 

Del 2 · Overbygning: Hypnose uddannelse til momsfritaget hypnoterapeut

Exam. Avanceret Master hypnoterapeut 

uddannelsen svarer til 410 lektioner 

Hypnosehuset Danmark tilbyder, som den første danske hypnoseskole, en hypnose uddannelse, hvor du har mulighed for at blive momsfritaget/lønsumsregistreret hypnoterapeut.

Uddannelsen strækker sig over 1 år og består af 17 undervisningsdage fordelt på 6 moduler. 
Herudover skal den studerende deltage i 3 gruppe-sessioner med assistentstyret træning/supervision.

Du bliver bl.a. uddannet indenfor: (OBS: ændringer VIL forekomme :) )

 • Psykoterapi og metoder
 • Traume-behandling, herunder relationstraumer
 • I.P.A adfærdsmodellen
 • Smertebehandling med hypnose

Herudover bliver du bl.a. undervist i:

 • CBH, Kognitiv Hypnoseterapi (herunder effektive evidensbaserede metoder til at behandle alle former for angst)
 • Fænomenologi, kontakt og modstand, overføring/modoverføring
 • At arbejde med sexologiske problemstillinger og dysfunktioner
 • Og meget mere..
…..og hvilken værktøjskasse :) Med overbygningen har jeg bare fået SÅ mange nye redskaber i min værktøjskasse. Nye tilgange i det terapeutfaglige arbejde muliggøres og jeg erfarer, at det ny tillærte har sin effekt, hvor jeg med nye teknikker skaber hurtige og målbare resultater. Selvudviklingen er den største grundsten at få lagt under uddannelsen. Finder du modet kommer du fuldt i mål – JEG fandt modet gennem rammen, som var sat :) Respektfulde, tillidsfulde og seriøse medkursister åbnede op for at jeg igangsatte min faglige og personlige udviklingsrejse. Uden tvivl af største værdi for mig og ikke mindst banebrydende for fremtidige målsætninger. Jeg føler mig fri. ALLE gæsteundervisere har udbudt en SUPER tilrettelagt undervisning; god dynamik, ideelt flow mellem teori og praktiske øvelser, rollespil, live-demonstration og med færdigudarbejdet og direkte brugbart materiale føler jeg mig mere end rustet til det terapeutfaglige arbejde. Jeg giver hermed de bedste anbefalinger til Hypnosehuset Danmark :)
Berit Johannsen
Elev

Det sorte bælte som hypnoseterapeut

Vi er mange uddannede hypnoterapeuter som oplever at det kan være meget svært at finde en god videreuddannelse, som er meningsfuld i forhold til dét felt, vi som terapeuter arbejder i.

For at opnå moms-fritagelse har man indtil nu haft mulighed for at gå en vej, der ikke giver stor mening i forhold til feltet hypnoterapi: At gå den traditionelle vej og tage de 410 obligatoriske lektioner i fag som anatomi, fysiologi, sygdomslære med flere. Disse fag kan dog virke mindre vigtige i forhold til dét at blive en dygtigere terapeut.

Derfor har vi, hos Hypnosehuset Danmark, udviklet en ny og relevant (videre)-hypnose uddannelse, som lever op til indholdet i de 410 lektioners undervisning, som SKAT kræver og som i høj grad er målrettet det hypnoterapeutiske arbejdsfelt!

Tilsammen med de 250 lektioner indenfor det primære behandlingsfelt hypnose/hypnoterapi (vores 250 lektioners hypnose uddannelse) giver det i alt 660 lektioner, som dermed opfylder kravet til momsfritagelse.

Bliv den hypnoterapeut klienter gerne kører 2 timer for at få behandling af!

Med denne overbygning på hypnoterapeut uddannelsen tager vi dig til nye højder som professionel behandler. Vi arbejder både med dine faglige kompetencer og udvikling samt din egen selvudvikling.

Med din 250 lektioners uddannelse til hypnotisør og hypnoterapeut har du fået en verden af fantastiske værktøjer til at hjælpe andre mennesker videre med hypnoterapi. Samtidigt er, og vil du selv altid være det vigtigste element i din klients positive forandring.

Uddannelsen stiler mod at arbejde mere dybdegående med dine terapeutiske færdigheder samt egenudvikling for både at øge din tillid til dine egne evner samt at kunne hjælpe dine klienter endnu bedre. Formålet er at du bliver endnu mere fagligt og personligt velfunderet som terapeut og med fokus på egenudvikling og nye metoder, at gøre dig tryg og stærk som udøvende hypnoseterapeut gennem

·       større selvindsigt og selvudvikling
·       dybere indsigt i og forståelse for psykologiske problemstillinger, som du møder i praksis
·       sikkerhed i terapeutrollen gennem hands on øvelser og træning
·       konkrete NYE hypnoterapeutiske samt psykoterapeutiske modeller, redskaber og teknikker
·       øget teoretisk og faglig viden 

Vi glæder os til at fortsætte din udviklingsrejse, og opmuntrer dig til at være ambitiøs – på dine egne og dine klienters vegne.

Smæk dørene op til ny viden!

Uddannelsen har fokus på både hypnoterapien samt psykoterapien og har tillige fokus på, at du bliver endnu dygtigere til at håndtere den terapeutiske situation samt at kunne være sammen med dine klienter, på en sund og professionel måde. Uddannelsen vil også dykke ned i mere specifikke problemstillinger, vi som hypnoterapeuter, kan møde i vores praksis.
Herunder tilknytningsmønstre, offermentalitet, relationsarbejde, børns problemstillinger, sexologiske problemstillinger, behandling af allergier og meget, meget andet. 

Du kan få et bedre overblik over de enkelte moduler lidt længere nede på siden.

Vi kommer også omkring begreber som projektion, introjektion, masker, skyggearbejde, og meget, meget mere.

Under hele uddannelsen vil der også være fokus på selvudvikling, hvem du er i terapeutrollen samt egne temaer. Det er ved at kende os selv, at vi lærer at kunne se, høre, forstå og mærke andre mennesker samt at kende vigtigheden af at adskille os selv fra klienten, være opmærksom på egne skyggesider etc.

Hertil kommer studiegruppearbejde imellem modulerne og klientarbejde. Der vil være læsestof af relevant faglitteratur og opgaveskrivning samt tid til fordybelse i de enkelte hypnoterapeutiske og psykoterapeutiske emner, teorier og metoder. 

Undervisningen varetages af fagligt kompetente, erfarne og professionelle undervisere med hver deres specialer/interesseområder.

Jeg vil håbe mange flere terapeuter vil få denne viden med sig tidligt i deres uddannelse. Det er nødvendigt.
Nicole Hertz
Elev

Viden, modeller og redskaber der løfter dit faglige niveau og kunnen.

Herunder kan du se en kort oversigt over modulerne på uddannelsen:

OBS: der gøres opmærksom på, at nedenstående moduler præsenterer uddannelsen som den ser ud i år. Ændringer i indhold etc KAN forekomme.

Modul 1 · Terapeutens rolle. Fundamentet i al terapi.
Underviser: Pia Ångman
 
Formål:
– Styrke dit terapeut-faglige fundament. Sikkerhed og bevidsthed om dig selv som terapeut samt hvordan den du er, påvirker den terapeutiske relation samt klientens udbytte.

Kort oversigt over modulet:

 • At være terapeut
  • Værdigrundlag, forståelse af din rolle, etik, praktik, egen udvikling/videreudvikling. Temaerne; Adskilthed og forbundethed & Overføring og modoverføring
 • Fænomenologi og Awareness
  • Skøn anvendelig terapeutisk metode med filosofisk refleksion over, hvorledes verden fremtræder for klienten (og terapeuten) som oplevelser i vores bevidsthed. Fokus på hele kroppens kommunikation af indre oplevelser giver stærke indsigter.
 • Relationskompetence – følelser og forsvar
  • Uddybning af hvad følelser er
  • Kontaktformer og forsvar/mestringsstrategier – hjælpe klienten til forståelse af egne forsvarsmønstre, og styrke klientens forståelse af eget ansvar i relationer

Modul 2 · Smertebehandling og Kognitiv hypnoseterapi.
Underviser: Åse Simonsen og Michael Beligiannis

Formål:
– Lær at arbejde med smertebehandling 
– Lær metoder til kognitiv hypnoseterapi

Smertebehandling med hypnose

 • Undervisning ud fra den nyeste smertevidenskab,- den bio-psyko-sociale model.
 • At kombinere den bio-psyko-sociale model med hypnosen, kan give helt fantastiske resultater.
 • Arbejder ud fra erkendelsen, at man ikke kan adskille krop, psyke og sociale/kulturelle vilkår. Herunder også de traumer, som kan sætte sig som fysiske sygdomme på sigt i livet.
Åse har erfaring i at lave effektive interventioner, som kan afhjælpe et liv med komplekse og kroniske smerter. Åse arbejder på Tværfagligt Smertecenter på Århus Universitetshospital og er dermed opdateret på den nyeste smertevidenskab.   
 
Som kronisk smertepatient, har man en hverdag, hvor smerterne ofte giver mange følgesymptomer i form af f.eks. lyd- og lysfølsomhed, fatique, manglende hukommelse og koncentration, lav irritabilitetstærskel og desværre ofte også en følelse af skyld og dårlig samvittighed fordi man ikke føler, at man er den bedste udgave af sig selv som enten forældre, ægtefælle, medarbejder, kollega og ven/-inde m.m. 
 
Som terapeuter skal vi derfor forstå, hvordan smerterne bør betragtes ud fra den Bio-Psykosociale Smertemodel, som netop viser, hvor kompleks en situation der udløser og fastholder smerterne. En samlet indsats af psykoedukation, kognitiv adfærdsterapi og hypnoterapi kan sikre, at klienten får taget hånd om de forandringer, som kan gøres for at lindre smerteoplevelsen og forhåbentlig på sigt få smerterne væsentlig formindsket eller helt til at forsvinde.
 
I undervisningen vil Åse derfor have fokus på at koble viden om smertebehandling sammen med ACT (Acceptence and Commitment Therapy) og hypnose, således at du vil få konkrete redskaberne til hjælpe disse klienter’ via hypnoterapien. 

Underviser: Åse Simonsen

 • CBH – Kognitiv Hypnoseterapi

Formål: Introduktion til kognitiv hypnoseterapi, teori og metoder

Du bliver undervist i Kognitiv Hypnoseterapi (CBH) og får bl.a.:

– Redskaber til at arbejde med forskellige former for angst.

Underviser: Michael Beligiannis

  

Modul 3 · Tilknytning samt I.P.A. modellen
Underviser: Louise Bohnstedt, Pia Ångman 

Formål:
Du bliver introduceret til skygger og tilknytningsmønstre og lærer I.P.A. modellen. 
Herudover fokus på egenudvikling personligt og terapeutfagligt.

Kort oversigt over modulet:

 • Tilknytningsstile
 • I.P.A. modellen (Indsigt i Personlig Adfærd) – hvem er jeg, hvem er jeg i virkeligheden, hvem viser jeg udadtil
 • Hvordan udspiller vi vores dramaer igen og igen – og hvorfor?
 • Dramatrekant

Underviser i tilknytning: Louise Bohnstedt
Underviser i I.P.A. modellen samt dramatrekant: Pia Ångman

Modul 4:     
Psykologiske temaer i det terapeutiske rum
Underviser: Pia Bjergholt Ångman

Formål:
– give dig større viden om psykologiske temaer, der ofte dukker op i terapi. En viden som du både aktivt og passivt kan benytte i dit terapeutiske og hypnotiske virke. Hjælp klienten til forståelse, accept, nye beslutninger, nye handlemåder

Kort oversigt over modulet:

 • Selvværd og Selvtillid
  • Forståelse for forskel og hvordan der arbejdes med begge temaer
 • Skyld og skam
  • Begge temaer figurerer ofte på et ubevidst plan hos en klient, og kan være særdeles tyngende. Bliv tydeligere på forskellen.
 • Identitet og naturlig livsudvikling
 • Naturlig udvikling gennem livet kan føles svært og give udfordringer – at blive søskende, voksen, kæreste, ægtefælle, forælder, gammel, etc.
 • Store livshændelser som død, fødsel, ægteskab, skilsmisse, etc. gør, at klienten skal redefinere egen identitet.

Modul 5 · Traumer og hypnose.
Underviser: Louise Bohnstedt

Formål: Lær at spotte samt arbejde med traumer, herunder relationstraumer 

– Her har vi fokus på traumers opståen, indvirkning på vores liv, nervesystemet samt behandling. Vigtigheden i at blive bevidst opmærksom på eget nervesystem, egne mønstre samt adfærd. Hjælp til selvhjælp samt løsningsorienteret problembehandling. Du kan lære klienten at arbejde med sin relationelle hjerne. Du kan lære klienten at blive opmærksom på sine mønstre når klienten (eller du selv) går i “angst”, “forsvar”, eller gør sig selv mindre eller større end….  Og det gør du bl.a. ved at se på dine egne mønstre og nervesystem først og fremmest.

– Denne neuro-orienterede tilgang er særligt effektiv til behandling af bl.a. angst, selvværdsproblematikker og relationelle udfordringer hos klienten. Metoden arbejder fremadrettet med udgangspunkt i den erfarede bagage og klientens lærte “systemer”.

Modul 6: 

 • Eksamensforløb gennemføres som læringseksamen med fuldt fremmøde
TAK - bare TAK! Jeg har taget overbygningen på Hypnoterapeut uddannelsen ved Louise Bohnstedt, Hypnosehuset Danmark i Vejle. Det har været en rigtig god og meget lærerig oplevelse. Louise har båret os alle igennem på hendes vinger, sammen med de virkelig dygtige undervisere vi har haft. Jeg har lært SÅ meget. Jeg har fået nogle fantastiske brugbare og sikre værktøjer med hjem i min værktøjskasse. Det gør mig i stand til at hvile frit og trygt i processen med mine klienter i min egen klinik. Ikke på noget tidspunkt har jeg fortrudt, at have valgt Hypnosehuset Danmark til at varetage ansvaret for min læring. Jeg har virkelig følt mig tryg og støttet hele vejen. Louise og de andre undervisere har været tilstede, og til at få fat i. Både i undervisningstiden, men også udover, hvor jeg altid har følt jeg kunne få hjælp og svar, hvis jeg havde spørgsmål.
Hvis du sidder derude og ikke ved, hvem der skal være din underviser og vejleder- så vil jeg uden tøven anbefale Louise og Hypnosehuset Danmark- med største glæde og stolthed. Vickie
Vickie Dissing
- Tidligere elev

Studiegruppearbejde:

Der etableres studiegrupper under første modul på uddannelsen. Studiegrupperne mødes mellem hvert modul, svarende til ca 10 gange over hele uddannelsen.

En studiegruppedag svarer til 8 timer. Det anbefales at man er 3 eller 4 i en studiegruppe.

I forbindelse med studiegruppearbejdet arbejder de studerende med hinanden igennem terapeutiske forløb. Herudover øvelser og diskussioner relateret til det lærte på forgående modul.

Supervision

Afholdes som gruppesupervision / superviserede træningsgrupper.

Egenrefleksion:

Der lægges vægt på den studerendes evne til at reflektere over egne temaer, personlige samt terapeutfaglige udvikling og praksis. Hertil udføres, efter hver studiegruppedag, logbog med processuel status. Logbogen afleveres på hvert efterfølgende modul. Logbogen er også med til at danne udgangspunkt for den studerendes eksamination.

Pensum

 • Udleveret materiale fra underviserne
 • 6 bøger (egenbetaling)

Datoer for uddannelses-modulerne:           

Modul 1: 19.-21. feb. 2025

Modul 2: 4.-6. april 2025

Modul 3: 27. – 29. juni 2025

Modul 4: 5. sep. – 7. sep. 2025

Modul 5: 21. – 23.nov. 2025

Modul 6: 19. – 20. feb. – 2026

Tidspunkt: Alle dage fra 9.00-17.00.

Økonomi: 

Prisen for Uddannelsen til Momsfritaget Hypnoterapeut med opstart 19. februar 2025 er kr. 39.000,- 

Denne økonomiske investering er dog hurtigt tjent hjem igen, når du ikke længere skal betale moms for dine klient-sessioner (25%) men derimod kun betale lønsumsafgift. (Ca. 4,12%)

OBS: Husk at du kan fratrække beløbet for denne overbygningsuddannelse som en udgift i din virksomhed.

Early bird rabat: Tilmelder du dig uddannelsen inden d. 30. juni 2024 opnår du rabat på kr. 6.000,-

Der er 14 pladser på holdet. 

 

Her kan du se et lille uddrag af hvad tidligere elever fortæller om uddannelsen:

Gitte Viierenfeldt Nielsen

…Metoderne vi lærer ville jeg ikke være foruden og jeg kan nu arbejde endnu mere målrettet og sikkert med alt lige fra angstproblematikker og OCD til allergier, børn, traumer og meget mere. 
Den bedste investering i mit liv og en klar anbefaling herfra ☺

Rydiger Nielsen

…jeg er blevet STÆRKT overrasket over kvaliteten af hypnosehuset Danmark’s uddannelser. Dyb proffesionalisme og serisiøitet over hele linjen.

Christina Bech Godskesen

– Overbygningen har bidraget til en meget dybere indsigt i det terapeutiske arbejde
– Jeg føler mig meget mere kompetent i mit daglige møde med klienter efter at have deltaget på overbygningen
– Overbygningen er et uvurderligt element i mit arbejde med klienter, min forståelse af mig selv som menneske og terapeut

Ellen Philbert Færk

Fantastisk udviklende og lærerig rejse, fagligt og personligt
…uddannelsen har en høj faglighed med dybdegående og professionelt materiale samt de dygtigste og hjertevarme undervisere. Jeg har fået en masse fantastiske redskaber og en stor terapeutisk værktøjskasse, som igennem undervisning, sparring og studiegruppe er blevet gennemarbejdet, hvilket gør, at jeg føler mig godt rustet i min rolle som terapeut.

Hvis du ønsker en professionel uddannelse med høj faglighed og personlig udvikling i trygge rammer, så vil jeg til en hver tid anbefale Hypnosehuset Danmark

Katja Klinge

…kæmpe udvikling, fantastiske teknikker.
Hér har jeg fået uddannelsen til at håndtere udfordringer hos klienterne. Udfordringer, der spænder virkelig bredt! Uanset hvilken problematik, klienten står overfor, kan jeg altid finde den hylde indeni, hvorfra jeg kan tage “et værktøj” i brug, der giver mening i situationen og som hjælper klienten fremad og opad. Som giver indsigt og positive forandringer.

Under uddannelserne/kurserne er der fuldt fokus fra HHD på, at vi får støtte og sparring, hvis og når der er brug for det.

Direkte fra hjertet kan jeg kun give mine aller-bedste anbefalinger til Hypnosehuset Danmark. Jeg vil opfordre enhver, der har overvejet at tage en uddannelse som hypnoterapeut – eller som ønsker at dygtiggøre sig indenfor hypnosefeltet – til at kontakte HHD og høre mere.

Søren Dam Christiansen

Tak! Faglig stærk, kommunikativ tydelig. Thanks for sharing!

Tove Vejlgaard Schørring:

Det har især givet mig personlig udvikling og det har givet mig meget at afkode underviserens teknik, spørgsmål, struktur samt spørgsmåls-rækkefølge.  

Intensitet og personlig udvikling. Flydende, indholdet blev tilpasset til hvad gruppen/rummet havde brug for. 

Personlige indsigter om at rumme min egen ensomhed, se og mærke den. Ved at se min fars ensomhed kunne jeg rumme og se min egen ensomhed. Det har skabt en stor forståelse for min far og mig selv. Det har åbnet endnu mere op  for kærlighed til mig selv og min far. 

Hanne & Susanne 

Super lærerigt, selvudviklende, professionelt og grænseudvidende! Der er blevet åbnet for vores egne skyggesider og blindspots samt åbnet for vore egne frihedsfølelser. 

Heidi Holm

Meget udviklende fagligt og personligt! Dejlig stemning og relationer – tiden flyver afsted.
God overbygning til hypnose uddannelsen, i forhold til andre momsfritagelses-kurser meget mere brugbart. 

Annika Mønster Pedersen:

Inspirerende, udfordrende, vildt fantastisk rush!

Pernille Nielsen:

Meget udviklende både fagligt og personligt. 
Pengene er godt givet ud!
Jeg lærer mig selv at kende fremfor alt!
Jeg kan tillade mig selv at falde og i griber én.

Thara Fogh:

Det bedste ved kurset har været afvekslingen imellem teori og øvelse – især middagen som “forælder”. 

Jeg får meget ud af at se andre lave terapi og at se, hvor forskelligt det kan gøres. 
Underviseren var meget intens og super inspirerende og meget kompetent. Kurset var særdeles personligt udviklende! 

Kasper Deichgræber

Det hele overraskede mig!! Jeg havde forventet at T:R:E:T kun kunne bruges på en snæver klientgruppe, men i virkeligheden vil jeg kunne integrere det i alle sessioner.

– Er VILDT imponeret!!

Kasper Deichgræber

 

 

Del 2 ·  Avanceret Master Hypnoterapeut
410 LEKTIONER (1 ÅR) – Vejle
 
Udvalgte udtalelser