Handelsbetingelser

 

Ved tilmelding til en uddannelse eller et kursus hos Hypnosehuset Danmark erklærer du dig enig i følgende aftale mellem dig som deltager og Hypnosehuset Danmark som udbyder:

 

BETALING Du forpligter dig til at betale hele beløbet for uddannelsen eller kurset, når dette er påbegyndt. Dette betyder, at vælger du at afbryde uddannelsen/kurset efter startdato, uanset tidspunkt eller årsag, refunderes indbetalte beløb ikke, hverken helt eller delvist. Samtidig forpligter du dig til at indbetale evt. manglende betalinger (rater) for uddannelsen.

 

FORTRYDELSE Du kan fortryde din tilmelding til Hypnosehuset Danmarks uddannelser og kurser. Vær dog opmærksom på følgende retningslinjer og betingelser:

– Ved fortrydelse af tilmelding til Hypnotisør og Hypnoterapeut på 250 lektioner eller et af vores én- eller to dages kursus, tilbagebetales depositum/uddannelsesbeløb, dog tilbageholdes gebyr på kr 600,-

– Såfremt du ønsker at framelde denne uddannelse eller et én eller to dages kursus, senere end en måned før uddannelses/kursusstart, tilbagebetales depositum ikke.

– Indbetalt depositum kan overføres til en anden uddannelse/kursus med opstart indenfor et år. Såfremt du også her melder fra, tilbagebetales depositum ikke uanset tidspunkt.

 

Ved tilmelding til Overbygningen på 410 lektioner gælder ovenstående, dog tilbagebetales depositum ikke uanset tidspunkt for framelding. Depositummet kan overføres til efterfølgende uddannelse.

Hypnosehuset Danmark registrerer de oplysninger, som du giver ved tilmeldingen (navn, adresse, e-mail, telefonnummer, evt. CVR.nr.). Vi bruger oplysningerne til vores uddannelses- og kursusadministration. Ingen personoplysninger bliver udleveret eller solgt til 3. mand.

 

 

Forbehold for ændringer

Hypnosehuset Danmark forbeholder sig ret til ansvarsfrit at ændre tid, sted, underviser og indhold på uddannelser og kurser m.v.

Herunder, at undervisning, som var planlagt til at blive udført live, kan ændres til online-undervisning, såfremt dette, af underviseren, vurderes nødvendigt.

Ved aflysning eller væsentlige ændringer får den enkelte deltager besked direkte til den e-mail, som er opgivet ved tilmeldingen. Ved vores aflysning af uddannelse eller kursus refunderer vi dit indbetalte beløb – eller du kan få det overført til anden uddannelse, kursus eller lignende, efter aftale.

 

Force majeure

Hvis et kursus eller uddannelse aflyses eller udskydes som følge af force majeure vil hverken Hypnosehuset Danmark eller køber kunne holdes ansvarlig for eventuelle afholdte udgifter eller for tabt arbejdsfortjeneste. 

Ved aflysning eller udskydelse af kursus eller uddannelse grundet force majeure, tilbagebetales indbetalt kursus/uddannelsesgebyr ikke hverken helt eller delvist. Gebyret kan flyttes til næstkommende kursus/uddannelse eller efter aftale med Hypnosehuset Danmark.