Handelsbetingelser

Ved tilmelding til en uddannelse eller undervisning hos Hypnosehuset Danmark · Dansk Institut for Hypnose og Psykoterapi, erklærer du dig enig i følgende aftale mellem dig som deltager og Hypnosehuset Danmark som udbyder:

BETALING
Du forpligter dig til at betale hele beløbet for uddannelsen eller undervisningen, når dette er påbegyndt. Dette betyder, at vælger du at afbryde uddannelsen/undervisningen efter startdato, uanset tidspunkt eller årsag, refunderes indbetalte beløb ikke, hverken helt eller delvist. Samtidig forpligter du dig til at indbetale evt. manglende betalinger (rater) for uddannelsen.

FORTRYDELSE
Du kan fortryde din tilmelding til Hypnosehuset Danmarks uddannelser og undervisning. Vær dog opmærksom på følgende retningslinjer og betingelser:

– Ved fortrydelse af tilmelding til Del 1 (Certificeret Hypnotisør og Hypnoterapeut) og Del 2 (Overbygningen til exam. avanceret Master Hypnoterapeut) tilbagebetales depositum ikke, uanset tidspunkt eller årsag for fortrydelsen. 

Depositum kan overføres til næstkommende uddannelse. 

Ved fortrydelse af tilmelding til 1 og 2 dages kurser tilbagebetales kursusgebyr ikke hverken helt eller delvist. 

Forbehold for ændringer

Hypnosehuset Danmark forbeholder sig ret til ansvarsfrit at ændre tid, sted, underviser og indhold på uddannelser og i undervisningen m.v.

Herunder, at undervisning, som var planlagt til at blive udført live, kan ændres til online-undervisning, såfremt dette, af underviseren, vurderes hensigtsmæssigt eller nødvendigt.

Ved aflysning eller væsentlige ændringer får den enkelte deltager besked direkte til den e-mail, som er opgivet ved tilmeldingen. Ved vores aflysning af uddannelse eller undervisning refunderer vi dit indbetalte beløb (med mindre her er tale om force majeure) – eller du kan få det overført til kommende uddannelse, undervisning eller lignende, efter aftale.

Force majeure

Hvis undervisning eller uddannelse aflyses eller udskydes som følge af force majeure (herunder eksempelvis restriktioner som følge af Covid 19) vil hverken Hypnosehuset Danmark eller køber kunne holdes ansvarlig for eventuelle afholdte udgifter eller for tabt arbejdsfortjeneste. 

Ved aflysning eller udskydelse af undervisning eller uddannelse grundet force majeure, tilbagebetales indbetalt undervisnings/uddannelsesgebyr ikke hverken helt eller delvist. Gebyret kan flyttes til næstkommende undervisning/uddannelse eller efter aftale med Hypnosehuset Danmark.