Her kan du tilmelde dig uddannelser og kurser hos Hypnosehuset Danmark

Retningslinjer og betingelser

BETALING

Uddannelser hos Hypnosehuset Danmark er ikke momsbelagt.

 
BEKRÆFTELSE

Ved tilmelding modtager du, inden for 2 dage, en faktura, på det aftalte beløb. Din tilmelding er ikke gældende før indbetalingen af dit depositum eller uddannelsesgebyr er registreret.

 
FORTRYDELSE

Du kan fortryde din tilmelding til Hypnosehuset Danmarks uddannelser og kurser. Ved fortrydelse, tilbagebetales depositum/uddannelsesbeløb, dog tilbageholdes administrationsgebyr på kr. 600,

Såfremt du ønsker at framelde en uddannelse eller et kursus, senere end en måned før uddannelses/kursusstart, tilbagebetales depositum ikke.

Indbetalt depositum kan overføres til en anden uddannelse, med opstart indenfor et år. 

Har du valgt at overføre dit depositum til et senere uddannelsforløb, tilbagebetales depositum ikke, såfremt du ikke ønsker at deltage alligevel.

Vælger du under uddannelsens forløb at afbryde uddannelsen, uanset årsag, refunderes det indbetalte beløb hverken helt eller delvist.

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Hypnosehuset Danmark forbeholder sig ret til ansvarsfrit at ændre tid, sted, underviser og indhold på kurser og uddannelser m.v. uden forudgående varsel.

Ved aflysning eller væsentlige ændringer får den enkelte deltager besked direkte til den email, som er opgivet ved tilmeldingen. Ved aflysning af kursus eller uddannelse refunderer vi dit indbetalte kursus- eller uddannelsesgebyr – eller du kan få det overført til et andet kursus eller uddannelse m.v.

REGISTRERING AF PERSONDATA

Hypnosehuset Danmark registrerer de oplysninger, som du giver ved tilmeldingen (navn, adresse, e-mail, telefonnummer).

Vi bruger oplysningerne til vores uddannelses- og kursusadministration. Du kan til enhver tid bede om, at vi sletter disse oplysninger. I det tilfælde gemmer vi dog en kopi af din faktura i 5 år af hensyn til regnskabslovgivningen.

På kurser og uddannelser udleveres sædvanligvis deltagerliste med kontaktdata, således at de studerende kan networke.

Ingen personoplysninger bliver udleveret eller solgt til 3. mand.

 
OPTAGELSE

Såfremt det skønnes nødvendigt, forbeholder Hypnosehuset Danmark sig ret til at afholde en vurderende samtale vedr. den studerendes egnethed til optagelse på uddannelserne. Samtalen afholdes af Hypnosehuset Danmarks indehavere.

CERTIFICERING

At blive optaget på en uddannelse i Hypnosehuset Danmark er ikke en garanti for, at du bliver certificeret ved uddannelsens afslutning. For at indstille dig selv til eksamen/certificering kræves 100% fremmøde samt aktiv deltagelse på uddannelsens moduler samt at du, som kursist, lever op til de, af Hypnosehuset Danmark, stillede krav.

For at opnå certificering skal du bestå eksamen, som den til enhver tid er fastsat.
Såfremt Hypnosehuset Danmark vurderer, at der kan være tvivl om kursistens egnethed som terapeut, afholdes samtale med kursisten af Hypnosehuset Danmarks indehavere samt evt. involverede undervisere.