Her kan du tilmelde dig uddannelser og kurser hos Hypnosehuset Danmark

Retningslinjer og betingelser

BETALING

Uddannelser hos Hypnosehuset Danmark er ikke momsbelagt

BETALING
Du forpligter dig til at betale hele beløbet for uddannelsen eller kurset, når dette er påbegyndt. Dette betyder, at vælger du at afbryde uddannelsen/kurset efter startdato, uanset tidspunkt eller årsag, refunderes indbetalte beløb ikke, hverken helt eller delvist. Samtidig forpligter du dig til at indbetale evt. manglende betalinger (rater) for uddannelsen.

 
BEKRÆFTELSE

Ved tilmelding modtager du, inden for 2 dage, en faktura, på det aftalte beløb. Din tilmelding er ikke gældende før indbetalingen af dit depositum eller uddannelsesgebyr er registreret.

FORTRYDELSE

Du kan fortryde din tilmelding til Hypnosehuset Danmarks uddannelser og kurser. Vær dog opmærksom på følgende retningslinjer og betingelser:

– Ved fortrydelse af tilmelding til en uddannelse eller et kursus tilbagebetales depositum ikke, uanset tidspunkt eller årsag.

Vælger du at afbryde uddannelsen efter opstart, refunderes det indbetalte beløb hverken helt eller delvist.

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Hypnosehuset Danmark forbeholder sig ret til ansvarsfrit at ændre tid, sted, underviser og indhold på uddannelser og kurser m.v.

Herunder, at undervisning, som var planlagt til at blive udført live, kan ændres til online-undervisning, såfremt dette, af underviseren, vurderes hensigtsmæssigt eller nødvendigt.

Ved aflysning eller væsentlige ændringer får den enkelte deltager besked direkte til den e-mail, som er opgivet ved tilmeldingen. Ved vores aflysning af uddannelse eller kursus refunderer vi dit indbetalte beløb (med mindre her er tale om force majeure) – eller du kan få det overført til kommende uddannelse, kursus eller lignende, efter aftale.

Force majeure

Hvis et kursus eller uddannelse aflyses eller udskydes som følge af force majeure (herunder eksempelvis restriktioner som følge af Covid 19) vil hverken Hypnosehuset Danmark eller køber kunne holdes ansvarlig for eventuelle afholdte udgifter eller for tabt arbejdsfortjeneste. 

Ved aflysning eller udskydelse af kursus eller uddannelse grundet force majeure, tilbagebetales indbetalt kursus/uddannelsesgebyr ikke hverken helt eller delvist. Gebyret kan flyttes til næstkommende kursus/uddannelse eller efter aftale med Hypnosehuset Danmark.

REGISTRERING AF PERSONDATA

Hypnosehuset Danmark registrerer de oplysninger, som du giver ved tilmeldingen (navn, adresse, e-mail, telefonnummer).

Vi bruger oplysningerne til vores uddannelses- og kursusadministration. Du kan til enhver tid bede om, at vi sletter disse oplysninger. I det tilfælde gemmer vi dog en kopi af din faktura i 5 år af hensyn til regnskabslovgivningen.

På kurser og uddannelser udleveres sædvanligvis deltagerliste med kontaktdata, således at de studerende kan networke.

Ingen personoplysninger bliver udleveret eller solgt til 3. mand.

 
OPTAGELSE

Såfremt det skønnes nødvendigt, forbeholder Hypnosehuset Danmark sig ret til at afholde en vurderende samtale vedr. den studerendes egnethed til optagelse på uddannelserne. Samtalen afholdes af Hypnosehuset Danmarks indehavere.

CERTIFICERING

At blive optaget på en uddannelse i Hypnosehuset Danmark er ikke en garanti for, at du bliver certificeret ved uddannelsens afslutning. For at indstille dig selv til eksamen/certificering kræves aktiv deltagelse på uddannelsens moduler samt at du, som kursist, lever op til de, af Hypnosehuset Danmark, stillede krav herunder at du vurderes egnet og parat til at arbejde terapeutisk med klienter. 

For at opnå certificering skal du bestå eksamen, som den til enhver tid er fastsat.
Såfremt Hypnosehuset Danmark vurderer, at der kan være tvivl om kursistens egnethed som terapeut, afholdes samtale med kursisten af Hypnosehuset Danmarks indehavere samt evt. involverede undervisere.