Image is not available
Cert. Hypnotisør og Hypnoterapeut

Verdens mest gennemarbejdede hypnosesystem. Bliv blandt verdens bedste hypnoseterapeuter. Lær at arbejde professionelt og sikkert som hypnoseterapeut

Image is not available
Del 2 · Overbygning · 410 lektioner

Exam. Avanceret Master hypnoterapeut. Med denne uddannelse går vi i dybden med dig som terapeut, terapi, metoder og selvudvikling

Image is not available
Høje visioner og knivskarpt værdigrundlag

Bliv Hypnoterapeut med de stærkeste værktøjer og med fokus på det hele menneske

Slider

Danmarks visionære hypnoseskole 

“De her værktøjer vi, som hypnoseterapeuter, har til at hjælpe mennesker, de er helt unikke. Tænk hvis alle vidste det. 

Mit mål og min drøm er, at videreformidle denne terapiform således flest mulige mennesker får gavn af den”.


– Louise Bohnstedt, uddannelsesleder
Hypnoterapeut og Psykoterapeut

 

Uddan dig til

  • Professionel Certificeret hypnotisør og hypnoterapeut (250 lektioner)

  • Avanceret Master Hypnoterapeut med psykoterapeutiske færdigheder (410 lektioner

Instituttets mission er dels at udbrede kendskabet til hypnosen som en veldokumenteret metode til specifikke problemstillinger, samt at uddanne dygtige og velfunderede hypnoseterapeuter, der evner at integrere de mest effektive metoder ud fra et levende og veldokumenteret fundament.”


– Lena David Fogtmann, underviser og
Psykoterapeut

Kontakt os på telefon eller mail:

Tak for din interesse i vores uddannelser

Næste info-møde for Del 1 · Uddannelsen til Certificeret Hypnotisør og Hypnoterapeut.

  • Tirsdag d. 8. november kl 19.00 – 20.30.
  • Tirsdag d. 6. december kl 11.00 – 12.30
    Møderne foregår online via Zoom. Tilmelder du dig et møde, vil du dagen inden modtage et link som du skal klikke på for at tilgå mødet.

Tilmeld dig ved at sende en mail til: mail@hypnosehusetdanmark.dk

Vi glæder os meget til at se dig

Hypnose uddannelsen

Hypnoseskolen / Instituttet · Formål, visioner, værdigrundlag

Vores vision er at uddanne nogle af verdens dygtigste hypnoterapeuter

Vores uddannelse lever op til RAB (Registrerede Alternative Behandlere) samt SKAT´s krav om, at behandleren skal have 250 lektioner, i sit grundfag, for at blive godkendt af RAB samt momsfritaget ved SKAT. Vi var den første danske hypnoseskole til at leve op til disse krav.

Faglighed · Visioner · Mål

Vores mål er, at når du er færdig med hypnose uddannelsen til hypnotisør og hypnoterapeut hos os, så føler du dig klar til at arbejde med klienter i din egen praksis – fuldtid eller deltid. Vores mål er, at du føler dig kompetent og erfaren, allerede inden du tager din første “rigtige” klient ind. At du føler dig tryg ved din værktøjskasse, fordi den er gennemarbejdet og du ved hvad der ligger i den af redskaber og hvad de skal/kan bruges til i samarbejde med dine klienter.

Terapeutisk uddannelse

Uddannelsen hos Hypnosehuset Danmark er en terapeutisk uddannelse. Du bliver således både uddannet hypnotisør OG hypnoseterapeut og har, som noget nyt nu også mulighed for at videre-uddanne dig til psykoterapeut. 

De terapeutiske metoder og tilgange på uddannelsen til Cert. hypnotisør og hypnoterapeut udspringer fra følgende retninger:

– gestaltterapi, NLP, ACT og kognitiv terapi.

Visioner, udvikling og fornyelse

Vi har, som den første hypnoseskole i Danmark: 
– udvidet vores hypnose uddannelse til at indeholde 250 lektioner mod tidligere 130. 
– lavet en 410 lektioners overbygning: Avanceret Master Hypnoterapeut med psykoterapeutiske færdigheder.

Dette betyder, at du hos os kan erhverve de i alt 660 lektioner som SKAT kræver for at du som hypnoterapeut kan blive momsfritaget/lønsumregistreret. Dette er en stor økonomisk fordel som behandler/terapeut.

Du vil herved blive undervist i uundværlig viden og teknikker og opleve stor grad af træning og supervision.

Vores mål med overbygningen til den eksisterende hypnose uddannelse – er, at give vores kursister mulighed for at dygtiggøre sig gennem dybdegående personligt og fag-terapeutisk arbejde samt dykke ned i forskellige speciale-områder. Du vil blive undervist af nogle af Danmarks dygtigste og mest erfarne hypnoterapeuter og psykoterapeuter på denne hypnose uddannelse!

Du kan naturligvis bruge de 250 undervisningstimer du modtager hos Hypnosehuset Danmark til at blive RAB registreret.

Uddannelserne til Certificeret hypnotisør og hypnoterapeut afholdes både på vores hypnoseskole i Vejle og København samt i Norge.

Uddannelsen til Exam. Avanceret Master Hypnoterapeut afholdes i Vejle. 

Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved den hypnose uddannelse du vælger. Så er du i tvivl om noget eller ønsker andre informationer end de du kan finde her på hjemmesiden, så tøv ikke med at kontakte os.

Vi afholder løbende intro-dage og afholder også gerne et personligt møde med dig.

Uddannelser:

Hos Hypnosehuset Danmark kan du uddanne dig til:

  • Del 1 · Certificeret Hypnotisør og Hypnoterapeut (250 lektioner)
  • Del 2 · Avanceret Master Hypnoterapeut (410 lektioner) 

Igennem Del 1 vil du får et dybt og indgående kendskab til hypnose som grundværktøj. På Del 2 begynder vi at bevæge os mere over i det psykoterapeutiske, men hypnosen vil stadig være en stor del af pensum.

Gennemgående som en rød tråd på uddannelserne vil du opleve, at der arbejdes med en holistisk tilgang. Vi arbejder dybt og integreret med ”det hele menneske”, krop og psyke.

Procesorienteret undervisning

Kendetegnet ved uddannelsen, særligt del 2 er fokus på læring igennem procesfokuseret undervisning, koblet med teori og færdighedstræning.

Vi arbejder med de studerendes egne temaer i plenum, i nænsomhed og respekt for det, der lever.

 Vi tror på, at vi lærer bedst, ved selv at ”gå vejen” og vi bliver bedre til at støtte vores kommende klienter i deres dybe arbejde, når vi har mærket rejsen på egen krop. 

Hele vejen igennem vil du blive støttet i dine processer, da vi helt grundlæggende har fokus på at kende hver studerende og den rejse, han/hun er på.

Formål og vision

Vores formål er at uddanne dygtige og velfunderede hypnoseterapeuter, der står godt rustet til at hjælpe andre mennesker i deres liv.

Instituttets mission er dels at udbrede kendskabet til hypnosen som en veldokumenteret metode til specifikke problemstillinger, samt at uddanne dygtige og velfunderede hypnoserapeuter, der evner at integrere metoder og tilgange ud fra et levende, holistisk og veldokumenteret fundament.

Verden har brug for dygtige behandlere, der har deres håndværk på plads. 

Vi mener, at udgangspunktet for dyb og virkningsfuld terapi, kun kan finde sted, hvis der er fokus og opmærksomhed på ”det hele menneske” (krop, sind og ånd/vores ”sande jeg”/vores transpersonlige lag), samt den gode og mærkbare relation mellem terapeut og klient.

Det er af afgørende betydning, at ”hjælperen”/terapeuten selv har gået vejen, og dermed er tryg ved at følges med et andet menneske ind i det, der er svært og sårbart. Dette arbejder vi særligt med på Del 2, ved at have fokus og opmærksomhed på den studerendes egne temaer, skygger og processer undervejs i uddannelsen.

Vision

Vi tror på, at verden bliver bedre, når der er endnu flere dygtige ”hjælpere” til rådighed. Ved at have flere forskellige tilgange at vælge imellem.

Det er vores vision at medvirke til mennesker udvikling, bearbejdning af temaer og problematikker og mønstre, for derigennem at medvirke til større livskvalitet og mere glæde, både i eget liv, i relationer og i krop og sind.

Vores værdigrundlag

Nærvær

Det er vigtigt for os, at vi altid har opmærksomhed på at være nærværende og tilstede, både i undervisningen, i samtaler, undervisere imellem samt at hjælpe til nærværende rum imellem de studerende. Nærvær = tilstedeværelse med hele dig. Og tilstedeværelse er essentielt for relationen.

Det er essentielt for os, at vi altid har en holdstørrelse der gør, at vi er i stand til at kende, følge og løfte hver enkelt studerende igennem uddannelserne.

Relationer

Vi ønsker at nære enhver relation, så det der måtte opstå imellem os som mennesker, bliver taget frem i lyset og set på med bevidsthed for øje. I alt hvad vi gør, er relationen det vigtigste og vi inviterer altid til at se på egne temaer og muligheder for vækst igennem relationen. Underviserer og assistenter har ligeledes altid bevidsthed på egne vækstmuligheder og skygger i relationelle møder på instituttet og i livet. Ved at holde fokus på relationen igennem vores eget arbejde, imellem de studerende og mellem studerende og undervisere, vil det relationelle også forplante sig videre i relationen mellem den færdiguddannede psykoterapeut og dennes klienter.

Udvikling

Vi følger altid den løbende udvikling inden for både hypnose og psykoterapeutiske tilgange og metoder, og vi stræber efter at udvikle, implementere og undersøge nye vinkler inden for området. Ligeledes udvikles uddannelserne på instituttet løbende, så det altid er den mest relevante undervisning, der formidles.

Etik

Igennem alle dele af uddannelserne er fokus på høj etik og høje standarder. Vi har udarbejdet et sæt etiske retningslinjer, som vi har for øje i alt hvad vi gør. Igennem uddannelsen vil de etiske retningslinjer og fokus på etik være fremtrædende. Ligeledes har vi opmærksomhed og fokus på saglighed, både igennem undervisningen og i omgangen med hinanden.

Sammenhæng

De 2 dele/uddannelser skal føles som en løbende proces og rejse, hvor der er sammenhæng igennem alt, hvad vi gør. Der bygges således bro fra del 1 til del 2. Ligeledes ønsker vi at have et ”færdighedstrænings-rum”, hvor der er samklang mellem det, der undervises i og erfares på modulerne og det, der lægges op til at træne i færdighedstræning. Og dermed sammenhæng til ”livet efter uddannelsen” – den enkeltes virke.

Faglighed

Vores uddannelser er baseret på høj faglighed. 

Den faglige standard, både under uddannelsen og som færdiguddannet terapeut, skal være høj, og vores undervisere er uddannede og trænede fra de bedste institutter i Danmark eller udlandet. Vi sikrer os, at de har stor terapeutisk erfaring og viden på de områder, som de skal undervise i.

 

Næste uddannelsesstart:

CERTIFICERET HYPNOTISØR
OG HYPNOTERAPEUT 

 

DEL 2 · OVERBYGNING · MOMSFRITAGET HYPNOTERAPEUT

(Exam. Avanceret Master hypnoterapeut)

TRAUMEUDDANNELSE

lær at behandle traumer med hypnoseterapi

 

Vil du vide mere om vores uddannelser, kurser eller terapi, kan du udfylde nedenstående felter. Vi kontakter dig i løbet af max 2 dage.