Slide 1
Image is not available
Cert. Hypnotisør og Hypnoterapeut

Verdens mest gennemarbejdede hypnosesystem. Bliv blandt verdens bedste hypnoseterapeuter. Lær at arbejde professionelt og sikkert som hypnoseterapeut

Image is not available
Del 2 · Overbygning · 410 lektioner

Exam. Avanceret Master hypnoterapeut. Med denne uddannelse går vi i dybden med dig som terapeut, terapi, metoder og selvudvikling

Image is not available
Høje visioner og knivskarpt værdigrundlag

Bliv Hypnoterapeut med de stærkeste værktøjer og med fokus på det hele menneske

Danmarks visionære hypnoseskole 

“De her værktøjer vi, som hypnoseterapeuter, har til at hjælpe mennesker, de er helt unikke. Tænk hvis alle vidste det. 

Mit mål og min drøm er, at videreformidle denne terapiform således flest mulige mennesker får gavn af den”.


– Louise Bohnstedt, uddannelsesleder
Hypnoterapeut og Psykoterapeut

 

Uddan dig til

  • Professionel Certificeret hypnotisør og hypnoterapeut (250 lektioner)

  • Avanceret Master Hypnoterapeut med psykoterapeutiske færdigheder (410 lektioner

Instituttets mission er dels at udbrede kendskabet til hypnosen som en veldokumenteret metode til specifikke problemstillinger, samt at uddanne dygtige og velfunderede hypnoseterapeuter, der evner at integrere de mest effektive metoder ud fra et levende og veldokumenteret fundament.”


– Lena David Fogtmann, underviser og
Psykoterapeut

Kontakt os på telefon eller mail:

Tak for din interesse i vores uddannelser

Næste info-møde for Del 1 · Uddannelsen til Certificeret Hypnotisør og Hypnoterapeut.

  • Fredag d. 31. maj kl 12.00 – 13.30

Mødet foregår online via Zoom. Tilmelder du dig, vil du dagen inden modtage et link som du skal klikke på for at tilgå mødet.

Tilmeld dig ved at sende en mail til: mail@hypnosehusetdanmark.dk

Jeg glæder mig meget til at se dig

Hypnose uddannelsen

Hypnoseskolen / Instituttet · Formål, visioner, værdigrundlag

Vores vision er at uddanne nogle af verdens dygtigste hypnoterapeuter

Vores uddannelse lever op til RAB (Registrerede Alternative Behandlere) samt SKAT´s krav om, at behandleren skal have 250 lektioner, i sit grundfag, for at blive godkendt af RAB samt momsfritaget ved SKAT. Vi var den første danske hypnoseskole til at leve op til disse krav.

Faglighed · Visioner · Mål

Vores mål er, at når du er færdig med hypnose uddannelsen til hypnotisør og hypnoterapeut hos os, så føler du dig klar til at arbejde med klienter i din egen praksis – fuldtid eller deltid. Vores mål er, at du føler dig kompetent og erfaren, allerede inden du tager din første “rigtige” klient ind. At du føler dig tryg ved din værktøjskasse, fordi den er gennemarbejdet og du ved hvad der ligger i den af redskaber og hvad de skal/kan bruges til i samarbejde med dine klienter.

Terapeutisk uddannelse

Uddannelsen hos Hypnosehuset Danmark er en terapeutisk uddannelse. Du bliver således både uddannet hypnotisør OG hypnoseterapeut.

De terapeutiske metoder og tilgange på uddannelsen til Cert. hypnotisør og hypnoterapeut udspringer fra følgende retninger:

– gestaltterapi, NLP, ACT og kognitiv terapi.

Visioner, udvikling og fornyelse

Vi har, som den første hypnoseskole i Danmark: 
– udvidet vores hypnose uddannelse til at indeholde 250 lektioner mod tidligere 130. 
– lavet en 410 lektioners overbygning: Avanceret Master Hypnoterapeut med psykoterapeutiske færdigheder.

Dette betyder, at du hos os kan erhverve de i alt 660 lektioner som SKAT kræver for at du som hypnoterapeut kan blive momsfritaget/lønsumregistreret. Dette er en stor økonomisk fordel som behandler/terapeut.

Du vil herved blive undervist i uundværlig viden og teknikker og opleve stor grad af træning og supervision.

Vores mål med overbygningen til den eksisterende hypnose uddannelse – er, at give vores elever mulighed for at dygtiggøre sig gennem dybdegående personligt og fag-terapeutisk arbejde samt dykke ned i forskellige speciale-områder. Du vil blive undervist af nogle af Danmarks dygtigste og mest erfarne hypnoterapeuter og psykoterapeuter på denne hypnose uddannelse!

Du kan naturligvis bruge de 250 undervisningstimer du modtager hos Hypnosehuset Danmark til at blive RAB registreret.

Uddannelserne til Certificeret hypnotisør og hypnoterapeut afholdes både på vores hypnoseskole i Vejle og København.

Uddannelsen til Exam. Avanceret Master Hypnoterapeut afholdes i Vejle. 

Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved den hypnose uddannelse du vælger. Så er du i tvivl om noget eller ønsker andre informationer end de du kan finde her på hjemmesiden, så tøv ikke med at kontakte os.

Vi afholder løbende info-møder og afholder også gerne et personligt møde med dig.

Uddannelser:

Hos Hypnosehuset Danmark kan du uddanne dig til:

  • Del 1 · Certificeret Hypnotisør og Hypnoterapeut (250 lektioner)
  • Del 2 · Avanceret Master Hypnoterapeut (410 lektioner) 

Igennem Del 1 vil du får et dybt og indgående kendskab til hypnose som grundværktøj. På Del 2 begynder vi at bevæge os mere over i det psykoterapeutiske, men hypnosen vil stadig være en stor del af pensum.

Gennemgående som en rød tråd på uddannelserne vil du opleve, at der arbejdes med en holistisk tilgang. Vi arbejder dybt og integreret med ”det hele menneske”, krop og psyke.

Procesorienteret undervisning

Kendetegnet ved uddannelsen, særligt del 2 er fokus på læring igennem procesfokuseret undervisning, koblet med teori og færdighedstræning.

Vi arbejder med de studerendes egne temaer i plenum, i nænsomhed og respekt for det, der lever.

 Vi tror på, at vi lærer bedst, ved selv at ”gå vejen” og vi bliver bedre til at støtte vores kommende klienter i deres dybe arbejde, når vi har mærket rejsen på egen krop. 

Hele vejen igennem vil du blive støttet i dine processer, da vi helt grundlæggende har fokus på at kende hver studerende og den rejse, han/hun er på.

Formål og vision

Vores formål er at uddanne dygtige og velfunderede hypnoseterapeuter, der står godt rustet til at hjælpe andre mennesker i deres liv.

Instituttets mission er dels at udbrede kendskabet til hypnosen som en veldokumenteret metode til specifikke problemstillinger, samt at uddanne dygtige og velfunderede hypnoserapeuter, der evner at integrere metoder og tilgange ud fra et levende og veldokumenteret fundament.

Verden har brug for dygtige behandlere, der har deres håndværk på plads. 

Vi mener, at udgangspunktet for dyb og virkningsfuld terapi, kun kan finde sted, hvis der er fokus og opmærksomhed på ”det hele menneske” (krop, sind og ånd/vores ”sande jeg”/vores transpersonlige lag), samt den gode og mærkbare relation mellem terapeut og klient.

Det er af afgørende betydning, at ”hjælperen”/terapeuten selv har gået vejen, og dermed er tryg ved at følges med et andet menneske ind i det, der er svært og sårbart. Dette arbejder vi særligt med på Del 2, ved at have fokus og opmærksomhed på den studerendes egne temaer, skygger og processer undervejs i uddannelsen.

Vision

Vi tror på, at verden bliver bedre, når der er endnu flere dygtige ”hjælpere” til rådighed. Ved at have flere forskellige tilgange at vælge imellem.

Det er vores vision at medvirke til mennesker udvikling, bearbejdning af temaer og problematikker og mønstre, for derigennem at medvirke til større livskvalitet og mere glæde, både i eget liv, i relationer og i krop og sind.

Vores værdigrundlag

Nærvær

Det er vigtigt for os, at vi altid har opmærksomhed på at være nærværende og tilstede, både i undervisningen, i samtaler, undervisere imellem samt at hjælpe til nærværende rum imellem de studerende. Nærvær = tilstedeværelse med hele dig. Og tilstedeværelse er essentielt for relationen.

Det er essentielt for os, at vi altid har en holdstørrelse der gør, at vi er i stand til at kende, følge og løfte hver enkelt studerende igennem uddannelserne.

Relationer

Vi ønsker at nære enhver relation, så det der måtte opstå imellem os som mennesker, bliver taget frem i lyset og set på med bevidsthed for øje. I alt hvad vi gør, er relationen det vigtigste og vi inviterer altid til at se på egne temaer og muligheder for vækst igennem relationen. Underviserer og assistenter har ligeledes altid bevidsthed på egne vækstmuligheder og skygger i relationelle møder på instituttet og i livet. Ved at holde fokus på relationen igennem vores eget arbejde, imellem de studerende og mellem studerende og undervisere, vil det relationelle også forplante sig videre i relationen mellem den færdiguddannede psykoterapeut og dennes klienter.

Udvikling

Vi følger altid den løbende udvikling inden for både hypnose og psykoterapeutiske tilgange og metoder, og vi stræber efter at udvikle, implementere og undersøge nye vinkler inden for området. Ligeledes udvikles uddannelserne på instituttet løbende, så det altid er den mest relevante undervisning, der formidles.

Etik

Igennem alle dele af uddannelserne er fokus på høj etik og høje standarder. Vi har udarbejdet et sæt etiske retningslinjer, som vi har for øje i alt hvad vi gør. Igennem uddannelsen vil de etiske retningslinjer og fokus på etik være fremtrædende. Ligeledes har vi opmærksomhed og fokus på saglighed, både igennem undervisningen og i omgangen med hinanden.

Sammenhæng

De 2 dele/uddannelser skal føles som en løbende proces og rejse, hvor der er sammenhæng igennem alt, hvad vi gør. Der bygges således bro fra del 1 til del 2. Ligeledes ønsker vi at have et ”færdighedstrænings-rum”, hvor der er samklang mellem det, der undervises i og erfares på modulerne og det, der lægges op til at træne i færdighedstræning. Og dermed sammenhæng til ”livet efter uddannelsen” – den enkeltes virke.

Faglighed

Vores uddannelser er baseret på høj faglighed. 

Den faglige standard, både under uddannelsen og som færdiguddannet terapeut, skal være høj, og vores undervisere er uddannede og trænede fra de bedste institutter i Danmark eller udlandet. Vi sikrer os, at de har stor terapeutisk erfaring og viden på de områder, som de skal undervise i.

 

Næste uddannelsesstart:

CERTIFICERET HYPNOTISØR
OG HYPNOTERAPEUT 
 

 

DEL 2 · OVERBYGNING · MOMSFRITAGET HYPNOTERAPEUT

(Exam. Avanceret Master hypnoterapeut)

TRAUMEUDDANNELSE

lær at behandle traumer med hypnoseterapi

 

Herunder kan du se vores fine reklame-film vi fik lavet i 2023 🙂 

I 2017 lavede vi et projekt for at øge trivsel samt karaktergennemsnit i afgangsklassen på Grønhøjskolen. Resultaterne var over al forventning 🙂

Følg os på Facebook:

Vi har 5 ud af 5 stjerner på både Google, Trustpilot og Facebook 🙂

Hanne Kløvborg
Hanne Kløvborg
11/03/2023
Hvis du overvejer /eller bare er nysgerrig på hypnose som terapiform vil jeg gerne varmt anbefale dig at tage uddannelsen hos Hypnosehuset Danmark i Vejle. Jeg er i forvejen uddannet psykoterapeut så havde en hvis kendskabsgrad til metoderne, men hold da op hvor er jeg super glad for at have taget uddannelsen til hypnoseterapeut, da mine klienter nu tager kvantespring når jeg tilfører hypnose. Tilstanden, som hypnosen sigter på at opnå, gør at jeg kan levere den psykologiske/terapeutiske behandling mere effektivt, jeg oplever mine klienter meget mere modtagelige og dermed opnår de en kæmpe stor forandring meget før end tidligere uden hypnosen. Nogle af de ting jeg gerne vil fremhæve ved Hypnosehuset Danmark og ejer Louise - Gennem hele uddannelsen har Louise prioriteret samarbejde med eleverne og er god til at lytte på spørgsmål - Louise møder altid forberedt og er interesseret i vores fremgang - undervisningen er meget professionel Tøv ikke med at tage et kig på hjemmesiden
Åse Simonsen
Åse Simonsen
31/01/2023
Jeg har selv i mange år ønsket en uddannelse, som virkelig har kunnet understøtte mig i, i praksis, at kunne gøre en forskel. Tro mig - her er vejen frem, hvis du (som jeg) i mange år var i tvivl og bekymret for at vælge rette vej! Her er den!!! Stor professionalisme, krav om at DU som elev vil og kan, og en helt fantastisk god understøttelse undervejs ved det, som kan være svært. Jeg kan kun anbefale denne uddannelse. Selv er jeg i gang med overbygningen til Exam. Avanceret Master Hypnoterapeut, og har fået alle de redskaber som skulle til for nu at have startet med selvstændig klinik. ALT i mig er taknemmelig for Louise Bohnstedt Weihrauch, Hypnosehuset Danmark, for at give mig denne mulighed i livet. Grib fuglen - og følg en helt fantastisk rejse, både personligt og fagligt. Du fortryder det aldrig!!!
Lise Viola Stentoft
Lise Viola Stentoft
23/11/2022
Jeg har netop færdiggjort uddannelsen til certificeret hypnoterpeut hos Hypnosehuset Danmark, - og jeg er stadig helt blæst bagover. Varen bliver skisme leveret, det er professionelt, fagligt tip top, et engageret og trygt undervisningsmiljø, hvor man glæder sig til at komme. For mig har det været en af de bedste oplevelser i mit liv at få formidlet den her viden, og den måde den bliver leveret på, sidder bare fuldstændig lige i skabet! Fantastisk sted, intet mindre.
Vicki Andersen
Vicki Andersen
05/06/2022
Jeg har taget overbygningsuddannelsen hos Hypnosehuset Danmark. En uddannelse, som stiller skarpt på ens selvindsigt for derigennem at forbedre ens professionelle virke som terapeut. Uddannelsen lægger stor vægt på egenreflektion via logbøger og gennem opgaver i studegruppearbejdet. Dette bliver kombineret med inspirerende uddannelsesdage, hvor underviserne lærer fra sig med stort engagement. Louise har altid været klar til sparring, hvis behovet var der og altid imødekommende på en god, konstruktiv og værdifuld måde. Redskaberne som følger med fra denne uddannelse passer perfekt ned i terapeutværktøjskassen. Jeg kan varmt anbefale uddannelsen.
Laila Felicia Vester Nielsen
Laila Felicia Vester Nielsen
02/06/2022
En både personlig og faglig udviklende uddannelse. Undervisere med stort engagement og faglig stærke lige netop i deres niche. Det er en uddannelse med vægt på stor selvrefleksion via logbøger, studiegruppe, sparring, øvelser, klienter og undervisning. Jeg kan varmt anbefale uddannelsen og muligheden for både det brede perspektiv og muligheden for at sætte spot på egen niche. Jeg står stærkere i dag som terapeut både i mødet med klienter men i den grad også i mødet med min indre verden .
Prue Bach
Prue Bach
13/02/2021
Hypnosehuset Danmarks overbygning på 410 lektioner har beriget mit liv med så meget i uddannelsens forløb og siden, både personligt og professionelt i min udvikling. En del af at være en dygtig terapeut er at kende sig selv og det har været en af det største gaver jeg har fået med. At arbejde i grupper i modulerne og i studiegrupperne imellem modulerne, inklusiv egen terapi, har bidraget enormt meget til forståelse af hvem jeg er og hvem jeg ikke er. Klarhed af det gavner mig ubegrænset. Uddannelsen er meget professionel, af høj standard, med berigende indhold fra underviserne i teori, praksis, samt egen erfaring som behandler. Det følte nærværende og personligt. Det har gjort min daglig praksis som hypnoterapeut endnu mere effektiv og betydningsfuld for både mig og mine klienter. Jeg kan stærkt og varmt anbefale denne overbygning.
Kirsten Topp
Kirsten Topp
05/10/2020
En visionær hypnoseskole som er med til at løfte hypnosefaget. Etik og professionalitet er i højsædet. Jeg tog min uddannelse der i 2016 og er hypnoterapeut på fuldtid i min egen virksomhed. Hver dag bruger jeg de redskaber jeg har lært på de kurser jeg har taget her.
MindingMe Terapi
MindingMe Terapi
19/09/2020
Hypnosehuset Danmark er et professionelt uddannelsescenter hvor nogen af Danmarks bedste hypnoterapeuter uddannes. Hypnosehuset Danmark rummer både basisuddannelse, overbygningsuddannelse og kurser. Louise og Tonny er, med deres høje standarter og konstante videreudvikling af deres uddannelser, dedikerede til professionen og har samtidig hjertet på rette sted. Jeg er stolt af at undervise på skolen og repræsentere Hypnosehuset Danmark.

Herunder kan du se hvad nogle af vores elever siger om uddannelsen hos Hypnosehuset Danmark. Du kan se 40+ videoer mere på vores Youtube kanal 🙂

Vi har mange forskellige “slags” elever på vores uddannelse som kommer fra mange forskellige faggrupper. Alle kan være med da vi starter fra scratch.

Herunder kan du læse to helt forskellige elev-fortællinger:

Psykoterapeut Hanne Kløvborg har uddannet sig hos Hypnosehuset Danmark
Hypnosehuset Danmark - elevhistorie, Peer Fribo Jensen

Vil du vide mere om vores uddannelser, undervisning eller terapi, kan du udfylde nedenstående felter. Vi kontakter dig i løbet af max 2 dage.