Ansøgning til Del 3 – Integrativ Holistisk Psykoterapeut

 

Tak for din interesse for vores overbygningsuddannelse til Integrativ Holistisk Psykoterapeut.

 

Optagelse på del 3 kan ske efter følgende kriterier:

 

Studerende, der har gennemført del 1 og del 2 på Hypnosehuset Danmark, kan optages på del 3, efter en personlig samtale og vurdering.

Hvis du har en anden tilsvarende grunduddannelse, der kvalificerer dig til overbygningen, kan du ligeledes søge om optagelse på Del 3.

Merit
Har du de første 1-2 år på en anden psykoterapeut-uddannelse, kan du også søge optagelse på Del 3.

Udover ovenstående, optages i henhold til følgende kvoter:

Kvote 1:
Optagelse på kvote 1 kræver en længerevarende uddannelse af social, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, udover grunduddannelse som beskrevet ovenfor.

Kvote 2a og 2b:
Her dispenseres fra kravene i kvote 1. Dette kan eksempelvis være ved anden videregående uddannelse eller relevant arbejdserfaring som kurser i psykologi m.v.

Ligeledes kan optagelse ske ud fra en samlet vurdering af modenhed, parathed og andre kvalifikationer.

Du er således ikke automatisk kvalificeret til optagelse på del 3, efter du har taget vores grunduddannelser (del 1 og del 2), det bunder altid i en personlig vurdering og optagelsessamtale.

Vi behandler din ansøgning fortroligt og du vil blive kontaktet efterfølgende med henblik på en optagelsessamtale.