"Hos Hypnosehuset Danmark foregår undervisnigen
på en meget struktureret og overskuelig måde med
fokus på praktisk træning og supervision."

Louise Bohnstedt

"Jeg er dybt taknemmelig for at have mødt
underviserne fra Hypnosehuset Danmark
og få del i deres værkstøjskasse."

Ejlif Meinche

"Vi kan godt lide at sige, at vi er Danmarks
innovative og mest grundige hypnoseskole.
Det kendetegner os ret godt"

Louise Bohnstedt

"Vores gæsteundervisere underviser i hver
deres specialer og sikrer konstant udvikling
og høj faglighed."

Louise Bohnstedt

previous arrow
next arrow
Slider

4 årig psykoterapeut uddannelse til
Integrativ Holistisk Psykoterapeut

Del 3 – Integrativ Holistisk Psykoterapeut

Når du har gennemført Del 1 og Del 2, (eller hvis du kan opnå merit for anden uddannelse) kan du fortsætte på del 3. 

Med denne overbygning får du samlet en uddannelse til Integrativ Holistisk Hypnose- og Psykoterapeut.

Del 3 strækker sig over 19 moduler (cirka 2 ½ år).

Vores uddannelser er baseret på høj faglighed. Ligeledes har vi valgt, at den fulde uddannelse til Holistisk Integrativ Psykoterapeut indeholder et stort timetal (set i forhold til de krav, som foreningerne i Danmark lægger op til).

Her på siden beskriver vi primært del 3 · Uddannelsen til Integrativ Holistisk Psykoterapeut, men du kan også læse et kort overblik over Del 1 og Del 2. På den måde kan du forhåbentlig hurtigt skabe dig et godt overblik. Del 1 og Del 2 er beskrevet endnu grundigere på undersiderne herom.

Grundstenen på Del 1 og Del 2 var hypnose som metode, og dette inddrages her i det psykoterapeutiske arbejde.

Med del 3 vil du få bygget et fundament af solidt arbejde med alle de svære temaer i livet; sorg/traumer, eksistentielle temaer, livskriser og relationer, og du vil via egne samt dine medstuderendes processer igennem undervisningen, opleve og lære, hvordan vi kan arbejde dybt og forløsende med alle disse temaer.

Følgende temaer udfolder sig på del 3 (ændringer og tilføjelser kan forekomme):

 • Psykoterapiens grundlag / grundsten – i store træk.
 • Krop og psyke i sammenhæng (kropsarbejde, kropsfokus, det hele menneske)
 • Masker, skygger og ubevidste roller (del-personlighedsarbejde)
 • Tilknytningsteorien og vores strategier for tilknytning
 • Børnene i os (indre barn og tidlige sårringer)
 • Kropsarbejde – energi og bevægelse
 • Overføringer og modoverføringer
 • Sorg og traumer
 • Eksistentielle livstemaer
 • Mission og værdier 
 • Relationsarbejde
 • Parforhold og seksualitet
 • Bevægelse i terapien (kroppens bevægelser)
 • Drømmearbejde
 • Misbrug og afhængighed
 • Sygdomslære

Der afholdes eksamener efter år 2 og 3 på denne overbygning.


Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er orienteret ind i det relationelle og holistiske menneskesyn.   

Relationsarbejde og relationens betydning er afgørende for det terapeutiske arbejde og dette vil gå igennem hele uddannelsen som ”den røde tråd”. 

I løbet af uddannelsens 2. del, blev du introduceret til det psykoterapeutiske arbejde og tilgang. Dette bliver foldet mere ud igennem del 3, hvor du får en solid forståelse af det psykoterapeutiske og dybe arbejde med klienter og eget stof, ligesom den spirituelle tilgang kobles mere på, så det ”hele menneske” – det holistiske menneskesyn bliver funderet. Du uddannes endvidere i hvordan traumer bliver fysiologiske, hvordan traumer påvirker hele kroppen og hvordan du som terapeut kan arbejde dybdegående med disse. 

Hvad betyder ordet spirituel i denne sammenhæng?

Når vi anvender ordet spirituel er det med forståelsen i, at vi som terapeuter arbejder med vores kerne-jeg. Vores kerne-jeg er vores oprindelige jeg, inden det blev forurenet af verden eller mennesker omkring os, tanker eller følelser som ikke støttede os i at være os. Det kan være i form af kultur, krav, opdragelse, erfaringer der ikke var givende for os eller følelser vi lærte at overhøre eller undertrykke. Når vores oprindelige jeg ikke bliver hørt, set eller elsket – enten af andre eller af os selv – så kommer ego-lagene ind over og vi fjerner os mere og mere fra den vi i virkeligheden er. Vi forlader vores kerne-jeg og lever ikke efter vores sjæls formål eller vores essens. Her gør livet ondt. 
Under uddannelsen har vi derfor meget fokus på, at du genfinder kontakten til dit oprindelige jeg. Når du genfinder kontakten til dit oprindelige jeg, så bliver dit ståsted som terapeut stærkt i en helt anden grad. Og du har nu mulighed for, at hjælpe dine klienter med deres rejse til deres kerne-jeg. 
Men du må nødvendigvis tage rejsen selv først. 

Igennem del 3 bliver du uddannet til at kunne arbejde med ovenstående, ligesom du selv bliver støttet og guidet til at se og tage dig af egne temaer for at blive en stærk og velfunderet terapeut. Dette både via procesorienteret undervisning, supervision samt i egenterapi.


Uddannelsen til Integrativ Holistisk Psykoterapeut er bygget op over 3 dele.

 • Del 1 – Certificeret hypnotisør og Hypnoerapeut (269 lektioner)
 • Del 2 – Avanceret Master Hypnoterapeut (410 lektioner)
 • Del 3 – Integrativ Holistisk Psykoterapeut (720 lektioner)

For at gennemføre den samlede uddannelse til Integrativ Holistisk Psykoterapeut, skal den studerende have opfyldt følgende krav (en lektion svarer til 45 minutter)

 • 90 lektioners egenterapi hos psykoterapeut 
 • 90 lektioners klienterfaring
 • 90 lektioners færdighedstræning (givet terapi og supervision)
 • 90 lektioners supervision hos professionel supervisor

Undervejs på modulerne er der indlagt yderligere færdighedstræning, hvor der indgår både givet terapi samt supervision til medstuderende.

Den studerende må maksimalt have 10% fravær på hvert år, for at gennemføre et skoleår.

Færdighedstræning

 • På 1. del er der færdighedstræning i selvstyrende studiegrupper.
 • På 2. del er der færdighedstræning med 70% selvstyrede studiegrupper og 30% assistentstyrede træningsdage/aftener
 • På del 3 er der 100% assistentstyret færdighedstræning, der lægges på dage og aftener hen over året.

 

Oversigt over modulerne på den 4-årige uddannelse til Integrativ Holistisk Psykoterapeut

Del 1 · Certificeret Hypnotisør og Hypnoterapeut (1/2 år · 250 lektioner)

Del 1 består af 4 moduler af tre/fire dage. Uddannelsen forløber over 5 måneder og svarer til 250 lektioner.

Herunder kan du læse en kort beskrivelse af modulindholdet på del 1.

 

Modulerne på del 1:

 1. Den spirende hypnoterapeut
 • Indføring i hypnosens historie, teori og metode.
 • Induktioner
 • Grundlæggende forståelse for klienternes problematikker
 • Behovskompenserende adfærd
 • Overbevisninger og leveregler
 • Grundlæggende hypnotisk arbejde
 • Det begyndende arbejde med klienten
 • Pre-samtale
 • Det gode interview
 • Introduktion til arbejdet med klienten i første session

Litteratur:

 • Udleveret materiale
 • Hypnose og hypnoterapi af læge Jens Jørgen Gravesen
 1. Grundlæggende hypnose som metode
 • Kontrakteringen med klienten
 • Terapiens formål
 • Hele første session sættes sammen og øves
 • Følelsernes sprog
 • Forløsning af angst og frygt
 • Regressionsterapi som metode
 • Hvordan man undgår re-traumatisering i det terapeutiske rum
 • Del-eksamen

Litteratur:

 • Udleveret materiale
 • Negativ spontanhypnose af Jens Jørgen Gravesen
 1. Dybdegående metodiske processer
 • Forløsning af vrede
 • Tilgivelse af krænker
 • Forløsning af skyld og skam
 • Tilgivelse af selvet
 • Dig som terapeut

Litteratur:

 • Udleveret materiale
 • Hypnoterapi i praksis

      4. Klienten i konflikt

 • Sparring på øve-klienter i plenum
 • Sekundære gevinster ved adfærdsfastholdelse
 • Konflikt hos klienten ift at opnå forandring
 • Mediationsterapi
 • Selvhypnose i klinikken og afholdelse af kurser i selvhypnose
 • Klinikvejledning

Litteratur:

 • Udleveret materiale
 • Hypnose og hypnoterapi af læge Jens Jørgen Gravesen

Afsluttende eksamination: Den studerende indsender evalueringsskemaer fra sine 13 klient-sessioner. Skemaerne gennemgåes af underviser hvorefter kursisten eksamineres ved en 30 minutter samtale.

 

 


Del 2 – Avanceret Master Hypnoterapeut (1 år · 410 lektioner)

Del 2 er en brobygning mellem del 1 (hypnosedelen) og del 3 (psykoterapeut-overbygningen).

Her inddrages det psykoterapeutiske arbejde i højere grad, samt arbejdet med os selv via terapi og procesorienteret arbejde i undervisningen.

Fra første modul begynder den studerende i egenterapi hos en (af os) godkendt psykoterapeut, så eleven kan påbegynde det dybere arbejde der er nødvendigt, for at kunne være en mere helstøbt terapeut. 

For at kunne blive certificeret efter del 2, skal den studerende have opfyldt følgende krav:

 • 10 lektioners egenterapi hos psykoterapeut (á 45 minutter).
 • 30 lektioner givet terapi (til egne klienter) (á 45 minutter).
 • 30 lektioners færdighedstræning (á 45 minutter).
 • 10 lektioners supervision (á 45 minutter).

Herunder kan du læse en kort beskrivelse af modulindholdet på del 2.

Modulerne på del 2

 1. Terapeutens rolle
 • Her starter introduktionen så småt til den psykoterapeutiske forståelse
 • Fokus på, at vi er terapeuter og ikke rådgivere eller coaches
 • At møde din klient – i et møde
 • Spørgeteknikker
 • Træning af nærvær og relation
 • Relationen som det vigtigste omdrejningspunkt
 • Du er ikke bare hypnoseterapeut – men også ”en vigtig relation”

Litteratur:

 • At være der hvor du er, af Bent Falk

 

 1. Seksualitet og tilknytning (del 1 – fortsættes på del 3, 2. år – modul 6)
 • Seksuelle temaer
 • Hvad betyder vores tilknytningsmønster i det terapeutiske rum?
 • Hvordan udspiller vi vores dramaer igen og igen – og hvorfor?
 • IPA modellen
 • Dramatrekanten

Beskrivelse:
Du bliver rustet til at tage samtaler om seksualitet med dine klienter, og opnår større indsigt og rummelighed omkring menneskers seksuelle adfærd. 
Herudover fokus på egenudvikling personligt og terapeutfagligt samt indføring i I.P.A modellen – et terapeutisk redskab til at hjælpe klienten til at afsløre sine relationelle mønstre samt egne skyggesider.

Litteratur:

 • Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte, Jytte Vikkelsøe
 • Kognitiv adfærdsterapi, af Judith S. Beck

  

 1. Børnehypnose og kognitiv hypnoseterapi
 • Hvad er vigtigt i opbygningen af sessioner med børn
 • Problematikker hos børn
 • Konteksten barnet er i
 • Lær at skrive dine egne børne-scripts
 • Metodisk arbejde i sessionerne med børn
 • Introduktion til kognitiv hypnoseterapi, teori og metoder
 • Redskaber til at arbejde med forskellige former for angst

Beskrivelse:

Lær hvad der er vigtigt i arbejdet med børn og familier, lær strukturerede metoder og teknikker til at lave hypnose med børn, få inspiration til dit hypno-terapeutiske arbejde med børn.  

Lær evidensbaserede metoder til at arbejde med kognitiv hypnoseterapi

Litteratur: 

 • Familiefred med dine forældre, af Camilla Carlsen Bechsgaard & Katrine Krebs

  

 1. Vores indre sårede børn
 • Indføring overordnet i tidlig sårring
 • Overordnet intro til tilknytningsmønstre og teorier
 • Hvordan kan det udspille sig i det terapeutiske rum (og i livet? Og hvordan vi kan hjælpe det i det terapeutiske rum?)?
 • Hypnose og indre børn

Litteratur

 • Kommer

 

 1. Traumer og hypnose
 • Behandling af traumer med hypnose (fortsættes på del 3)        

Beskrivelse:

Introduktion til hvad traumer er, hvordan de kan sidde i vores system samt behandling

Der arbejdes med hypnose som metode.

Det dybere arbejde med traumer og sorg fortsættes på del 3.

Litteratur:

 • At danse med nervesystemet, Ulla Wecke


 1. ”Det hele menneske-syn”
 • Fokus på, at vi er meget mere end vores krop og følelser.
 • Introduktion til sjæl/kerne/essens og hvad der ”blev af den” undervejs.
 • Hvad er det for en rejse, vi er på?
 • Det spirituelle menneskesyn/den spirituelle tankegang – åben for alles tro, mening og overbevisning.
 • Forberedelse til del 3

Litteratur:

 • Kommer


 1. Eksamen og afslutning
 • Opsummering fra året – efter behov fra de studerende
 • Modul med træning og sidste dag med eksamen
 • Certificering

Eksamen foregår som læringseksamen hvor den studerende fremlægger sin præsentation foran holdet og med tre censorer til stede. Den studerende har inden da afleveret en tre-siders skriftlig opgave, som forberedelse til eksaminationen. 


psykoterapeut uddannelse Jylland

Del 3. Integrativ Holistisk psykoterapeut (2,5 år · 720 lektioner)

1. år på del 3

På første år på del 3 går vi dybere ind i den studerendes eget stof og får arbejdet integrativt med egne sårringer og udvikling, sideløbende med at der trækkes snore og undervises i, hvordan vi kan arbejde som psykoterapeuter med stoffet.

Første år er særligt procesorienteret undervisning. 

For at gennemføre år 1, skal den studerende have opfyldt følgende krav:

 • 30 lektioners egenterapi hos psykoterapeut (á 45 minutter).
 • 30 lektioner givet terapi (til egne klienter) (á 45 minutter).
 • 30 lektioners færdighedstræning (á 45 minutter).
 • 20 lektioners supervision (á 45 minutter

   

Herunder kan du læse kort beskrivelse af modulindholdet på 1. år på del 3

 

Moduler på del 3 – den 2,5 årige overbygning til Integrativ Holistisk Psykoterapeut

Moduler på 1. år

 

 1. Psykoterapiens grundlag / grundsten – i store træk. 
 • Vores ”forfædre” og udvikling igennem tiden
 • Det holistiske menneskesyn
 • Forholdet mellem terapeut og klient
 • Sansning og opmærksomhed
 • Nærvær og fravær
 • Samtalens kunst – åbninger og lukninger
 • Fokus i terapiforløbet
 • Psykoterapiens historie – overordnet gennemgang af vores ”forfædres” grundlæggende arbejde og udvikling.
 • Introduktion til ”holistisk tilgang”
 • Rammer, ansvar og retning i terapien.

Ligeledes undervises i, hvilke faldgrupper, vi kan møde og der introduceres til kommende moduler omkring arbejdet med disse temaer.

Derudover – og som gennemgående igennem uddannelsen, vil der være fokus på vigtigheden af at arbejde med indre kraft og ståsted. Hvordan vi som psykoterapeuter kan hjælpe til at finde det dybeste i klienten, hvorfra han/hun kan tage sine skridt ind i de svære temaer, der dukker op. Vigtigheden af, at dette arbejde må være bærende for det dybe arbejde.

 

 

2. Krop og psyke i sammenhæng

 • Kroppens hukommelse og panser/forsvar
 • Kropsterapeutiske tilgange og metoder
 • Berøring og briks
 •  

Der undervises i Lisbeth Markers udviklingsteori og kroppens udvikling igennem livet, suppleret med teorierne beskrevet af Henrik Dybvad Larsen. Sammen med det, arbejdes med ”Den bevidste krop” og hvordan kroppen kan være talerør og indgang til det dybere arbejde.

Vi dykker ned i, hvordan forskellige temaer i livets faser kan forplante sig kropsligt, som udtryk, smerter og ubalancer.

Arbejdet med kroppen, bevidstheden og forløsning af kropslige udtryk/udfordringer. Hvordan inviteres vi ind i arbejdet med en klients krop? Og hvordan kan vi ”høre kroppens sprog”?

Hensigten er at blødgøre og bevæge kroppens forsvar, for derigennem at finde ind til det, der er stagneret i krop, følelser og energi”.

 

 

 1. Følelser og forsvar – som navigationssystem
 • Sammenhængen mellem sjæl, krop og psyke – det hele menneske. Hvad er det for en rejse, vi er på, fra vi bliver undfanget til vi dør?
 • Hvad er det for roller, vi kommer til at dække os bag?
 • Hvordan kan vi bruge følelserne som vejvisere i livet?
 • Hvilke følelser er sande?
 • Hvad vil det sige, at vi ”går hjemmefra”? (for at tilpasse os)
 • Hvordan kan vi hjælpe mennesker hjem i sig selv igen?

Undervisningen folder sig ud i teori og praksis, hvor vi arbejder med de delpersonligheder, der lever/skaber projektioner i gruppen, i hver enkelt – og i livet.

Vi samtaler med vores forskellige forsvarsmekanismer og indre stemmer og vi dykker ned i, hvorfra de kommer, hvad de gør for os og hvordan vi kan hjælpe dem igennem til en sundere struktur.

De indre børn/tidlige forsvar, der lever i ”de indre stemmer” og vores forsvarsmekanismer inviteres ind og arbejdet med indre børn påbegyndes.

Undervisning i dramatrekanten samt arbejde med offer/bøddel/redder i grupper og i plenum

 

 

 1. Hvem er vi i relationer (tilknytningsmønstre og strategier)
 • Tilknytningsteorierne og hvordan vi kan blive afhængige af forskellige former for tilknytning og mennesker.
 • Elevernes egne strategier undersøges igennem procesarbejde.
 • Synliggørelse af vigtigheden af terapeutens egen healing af sine sår – for at kunne være en sund terapeut.
 • Gentagelse af vores forældres mønstre i vores eget liv, og hvordan kan vi vikle os ud af det?

Vi dykker ned i de narcissistiske strukturer og personligheder, samt hvordan vi kan blive afhængige eller viklet ind i (og ud af) relationer med et menneske, med denne personlighed eller struktur.

 

 

 1. Vores tidligste sår
 • Hvordan bliver det lille barn såret og derigennem dannelse af egoer/delpersonligheder. Der trækkes tråd til tidligere moduler.
 • Hvad må vi tilbyde vores klient og hjælpe til, for at heale dette indre barn og hjælpe til rejsen ”fra barn til voksen”?
 • Hvad er det tidligste sår – og hvordan er forsvar dannet ud fra det og hvilke?
 • Hvordan undgår vi at genforlade os selv?

Der arbejdes og undervises procesorienteret med mødet med det indre barn, samt genforening og kærlighed til sig selv.

Hypnosen tages med ind her, som metode til at møde sig selv/sit indre barn og heale det

 

 

 1. Skam og skyld som grundtema
 • Hvorfor føler vi skyld og skam
 • Hvorfor føler mange af os, at vi bærer ansvaret for hele verden
 • Hvad er det for et sår, vi er landet i, og som åbner sig igen og igen?

Forlængelse af modul 5, hvor vi går dybere ind i de fastlåste følelser, vi kan møde i vores klienter (og os selv).

Mange mennesker bærer på en bevidste eller ubevidst følelse af skyld og skam. Det kommer til udtryk på forskellig måde, og overordnet set kan man sige, at vi føler, at ”det hele handler om mig”.

Vi ser på, hvordan vi kan ”bære hele verden” på vores skuldre. Føle skyld og skam, hvis andre rammes, ikke er inkluderet eller hvis vi ikke lever op til de forventninger, vi har til os selv.

Vores indre navigationssystem er på konstant arbejde og scanner omgivelser, energier, ord, bevægelser og udtryk. Vores indre system reagerer automatisk med skyldfølelse og skam.

 

2. år på del 3

På andet år på del 3 bevæger vi os mere og mere over i det terapeutiske arbejde, men stadig med fokus på det integrative arbejde med egne sårringer og udvikling. Der arbejdes også stadig procesorienteret, samtidig med at der lægges mere træning i terapeutiske færdigheder ind.  

For at gennemføre år 2, skal den studerende have opfyldt følgende krav:

 • 30 lektioners egenterapi hos psykoterapeut (á 45 minutter).
 • 30 lektioner givet terapi (til egne klienter) (á 45 minutter).
 • 30 lektioners færdighedstræning (á 45 minutter).
 • 30 lektioners supervision (á 45 minutter)

   

Herunder kan du læse kort beskrivelse af modulindholdet på 2. år på del 3

Moduler på 2. år

 1. Elefanterne i rummet
 • Vi arbejder dybere med begreberne overføring og modoverføring (er berørt på del 2 – Hypnoseuddannelsen)
 • Vi går dybere ind i, hvordan relationen kan være støttende og – modsat, forhindre en befordrende vej i terapien.

Relationen ses som det vigtigste omdrejningspunkt i terapien, og vi tydeliggør, hvordan eventuelle brud i tillid, nærvær, opmærksomhed og ægthed kan sætte en stopper for en positiv udvikling og modsat, hvordan en tillidsfuld relation kan være støttende, også i modstand eller overføringsbevidsthed.

Vi arbejder med vores sanseapparat via øvelser og guidninger. Og vi går i dybden med, hvad vi skal/kan bruge vores sanser til i en terapi-setting. Hvad er det vi sanser igennem ordene og stemmen? Hvad sanser vi igennem de følelser, der udspiller sig? Og hvad sanser vi i det autonome felt? Er der overensstemmelse imellem det, vi sanser, det der bliver sagt og det vi ser?

 

 

     2. Traumer og sorg

 • Hvad er sorg og traumer?
 • NS / Polyvagal terori
 • Arbejdet med traumer og sorg
 • Hvordan spotter du traumer
 • Hypnose og traumer

Der undervises i de forskellige former for tab og sorg, vi som mennesker kan opleve.

Der undervises grundigt i sorgarbejde.

Undervisning i traumer, traumers opståen, grundtilstande, nervesystem m.v.

Procesorienteret undervisning, hvor eleven inviteres til at opleve, hvordan følelser af sorg og traumer kan bearbejdes via kroppens symptomer, fastfrysninger og reaktioner, og vi arbejder med forløsning igennem kroppens respons og bevægelser.

 

Hypnosen inviteres ind/genopfriskes, som metode til at hjælpe til at håndtere højpotente følelser, og til at åbne til de glemte/gemte følelser samt kropslige stagnationer i traumer.

 

 

 1. Eksistentielle temaer
 • Tør vi leve, eller er vi bange for at dø i forsøget på at leve?
 • Hvorfor er det så svært at mærke vores frihed – og dermed stå med det ansvar, der følger med?
 • Hvordan giver livet og temaer i livet mening? Og gør de?
 • Og hvorfor føler mange sig isoleret og ensomme, og ikke forbundet med andre, med verden og med sig selv?

Modulet foregår ud fra den studerendes egne processer, der vækkes i rummet. En kreativ og levende tilgang med forskellige metoder. Derigennem er modulet naturligt en åbning til meget proces, hvorigennem de studerende lærer ved selvsyn, hvordan vi kan arbejde med temaerne med klienter.

Som ”Fugl Fønix” hjælpes eleven igennem overgivelse til det, der er ”farligt” at se på, for at kunne rejse sig med ny forståelse og nye indsigter, og indtage sin plads i livet fra et mere klart og helt fundament.

 

 

 1. Relationens muligheder og begrænsninger
 • Vi dykker igen ind i relationen som udviklingsrum.

Som nyfødt barn er vi afhængig af vores vigtigste relationer. Så vi lærer hurtigt, hvordan vi kan tilpasse os, for at vores relationer er sikre at være i, og dermed sikre vores overlevelse.

Som vi har set på i tidligere moduler, danner vi vores forsvar, når vi bliver såret. De dannes helt tidligt, og de bliver til grundvibrationer i vores krop, psyke, handlinger, følelser og relationer.

Hvordan kan vi bruge relationer som udviklingspotentiale, både når de føles begrænsende og når vi føler, der er dans og positiv energi?

Her skabes endnu mere bevidsthed på egne roller, eget ansvar for relationen, bevidsthed i relationen – og dermed i sidste ende også relationen mellem terapeut og klient.

Dette modul dykker endnu dybere ind i relationens betydning for at hele vores sår og vokse som mennesker, og dermed skabe bølger og bevægelser ud til alle omkring os, ud i familien, dynamikker i venskaber, energien på arbejdspladsen og i sidste ende – ud i verden.

 

 1. Kropsarbejde – energi og bevægelse
 • Hvad er stagneret i vores sind/krop/energi?
 • Hvordan skaber vi bevægelse, frisætning og forløsning i det stagnerede?
 • Hvorfor er der stagnation/fastlåsthed?

I forlængelse af modul 2 på første år, går vi dybere ind på celleplan og i energien i kroppen.

Vi arbejder med vejrtrækning, bevægelse og ”hænder på”.

Vi skærper vores sanser og evnen til at mærke energierne.

Der undervises i – og synliggøres, hvad der sker i kroppen, når vi lukker af for energierne.

Hvordan skaber vi lukning imellem de forskellige områder i vores energi og krop?

Hvordan hænger det sammen med vores udfordringer i livet, i kroppen og i relationer?

Hvad er det, vi lukker af for, når vi lukker af energetisk.

Og hvordan kan vi igen skabe gennemstrømninger og flow, så livet kan tages ind og kroppen sættes fri?

Via bevægelser, musik, guidninger og hænder på, åbnes til temaer og blokeringer.

 

 

 

 1. Parforhold og seksualitet
 • Arbejdet med par – i individuel terapi
 • Arbejdet med par – i parterapi
 • Seksuelle temaer
 •  

Det relationelle arbejde fortsætter her, denne gang med parforhold og seksualitet som omdrejningspunkt.

Tabuer og skyggesider inviteres ind, og at hjælpe til at tage hele sig med i en kærlighedsrelation, og turde være sand, autentisk og at kunne overgive sig.

Også i parforhold er relationen en vigtig læremester. Vi møder det, vi måske ikke vil eje i os selv, og ofte går det fra at være det, der tiltrækker os, til at være det, der frastøder os eller som vækker modstand.

Hvordan kan vi se parforhold som en kilde til fælles udvikling, vækst og glæde, også når den første rus eller forelskelse har lagt sig, og når konflikterne måske tager over?

 

 

 1. En spirende psykoterapeut
 • Afrunding og opsamling på andet år med uddybning af de temaer, der måtte være behov for.
 • Klinikvejledning og GDPR
 • Midtvejs-eksamen og årsopgave

 

 

 

3. år på del 3

På tredje år på del 3 er hoved-vægten på det terapeutiske arbejde, men stadig med fokus på det integrative arbejde med egne sårringer og udvikling. Der arbejdes også fortsat  procesorienteret, samtidig med at der integreres endnu mere træning i terapeutiske færdigheder.. 

For at gennemføre 3. år, skal den studerende have opfyldt følgende krav:

 • 10 lektioners egenterapi hos psykoterapeut (á 45 minutter).
 • 20 lektioner givet terapi (til egne klienter) (á 45 minutter).
 • 20 lektioners færdighedstræning (á 45 minutter).
 • 30 lektioners supervision (á 45 minutter).

Herunder kan du læse kort beskrivelse af modulindholdet på 3. år på del 3 

Moduler på 3. år

 1. Drømme
 • Drømme er budskaber fra vores underbevidsthed. Drømme hjælper os til at bearbejde, lande, udvikle og processe oplevelser fra vores liv.
 • Vi dykker ned i drømmenes univers og på de forskellige måder, vi kan hjælpe os selv og vores klienter igennem drømmene.

Modulet er en blanding af teori om de forskellige teoretikere og metoder, der er udviklet igennem tiden, samt procesorienteret undervisning med de studerendes eget stof.

Der arbejdes med egne drømme, fremtidsdrømme og det, Mindel kalder drømmekroppen.

Vi arbejder med tegneterapi, mandalaer, opstillinger og drama.

 

 

 

 1. Arven fra vores ophav
 • Hvad bor i os fra vores families forviklinger?
 • Hvad bærer vi på fra vores aner?
 • Hvordan er vi påvirkede af vores forældres og andre forfædres traumer?
 • Hvordan kan vi arbejde med- og forløse tidligere generationers sår?

I arbejdet med Familieopstilling, stilles familien op i en synlig ramme, og ved at indgå i dynamikken, kan vi mærke, hvad det er, vi er præget af og som vi bærer på, både fra vores familie og opvækst, og fra vores aner op igennem generationer.

Dette kan forløses og vi kan frisættes fra disse forviklinger, så vi kan leve et mere frit liv.

Modulet fokuserer på arbejdet individuelt med klienter med forskellige muligheder som filt, figurer, sten og papir.

 

 

 1. Misbrug og afhængighed
 • Vi arbejder med alle former for misbrug og afhængighed, denne gang mest fra et psykoterapeutisk view.
 • Vi ser på forskellige former for afhængighed og misbrug, ligesom der undervises i, hvilken virkning de forskellige former har for vores krop, energi og personlighed.

Modulet tager udgangspunkt i elevernes egne afhængigheder og eventuelle misbrug. Vi arbejder procesorienteret, og skaber forståelse for, hvordan vi kan spotte vores klienters afhængigheder og arbejde med disse.

Vi kobler hypnose på som metode til at arbejde med afhængighed, men som en ”transit”, så der bliver mulighed for at arbejde i dybden imens.

 

 

 1. Din rejse og dine værdier
 • Når vi går på kompromis med vores inderste værdier og det, vi er skabt til at leve, gøre og udfolde, så medfører det konflikter i os, som i værste fald kan udvikle sig psykosomatisk, til psykiske og fysiske ubalancer og sygdomme.

Vi arbejder her med at (gen)finde kontakten til vores dybeste kerne/sjæl/essens, og herfra åbne til muligheden for at finde meningen med vores rejse i livet. Vores udgangspunkt er, at vi er sjæle på jorden, der har en mission/rejse. Vi ser på, hvordan vi er kommet til at gå ”hjemmefra” og dermed fjerne os mere og mere fra vores oprindelige ”jeg”.

Vi arbejder med værdiafklaring, og dermed finde tilbage til vores sande vej, hvor vi måske er ”faret vild”, for på den måde at kunne navigere i en sand retning og slippe vores uhensigtsmæssige mønstre og forsvar m.v.

 

 

 1. Sygdomslære
 • Hvordan kan vi anskue diagnoser?
 • Generel undervisning i diagnoser og medicin
 • Fysiske symptomer og opmærksomhedspunkter
 • Diagnoser er et andet ord for ubalancer, overlevelse og forsvar

Er diagnose en dom, som et menneske vil hænge fast i for evigt, eller er det blot et udtryk for en ubalance eller et forsvar, som er udviklet igennem barndommens traumer og sårringer?

Her vil blive undervist i åben dialog, hvor ovenstående bliver foldet ud, samtidig med, at de officielle diagnoser og behandlingsformer bliver gennemgået, ligesom der åbnes til forskellige muligheder for arbejdet som psykoterapeut, når en klient kommer med en diagnose.

 

Når vi tænker holistisk, må vi også se på diagnoser i en sammenhæng med det menneske, der bærer den. Og vi må hjælpe til at dykke ned i det, der engang var svært, for igen at finde balancen, hele sår og traumer og finde klientens egen kraft til at bære og stå i sig selv.

 

 

 1. Dig som psykoterapeut
 • Afsluttende modul, hvor der sættes spotlight på elevens psykoterapeutiske arbejde.

Modulet indeholder en del supervision, hvor du har en klient-case med inden for det psykoterapeutiske felt.

Der superviseres i plenum og i grupper, for på den måde at skærpe fokus på eget arbejde, klientens temaer og mønstre, eventuelle overføringer og andet, der kan være i spil.

Underviser og studerende superviserer i forskellige kontekster og der følges op i plenum for at fremme forståelsen af klientens temaer, mønstre, udviklingspotentialer m.v.

Supervisionen foregår i et ikke-dømmende og anerkende miljø, hvor fokus er på at løfte og spejle, og få guldkorn med videre til dit eget arbejde fremadrettet. 

Vi samler op på hele del 3, dykker dybere ned i temaer, der hvor der er behov.

Afrunding og certificering.

 

 

Efterfølgende eksamener på fastlagte datoer.

 

 

Ansøg om optagelse på del 3.

Vi vil gerne prioritere en personlig samtale med dig hvor vi hører om dig og afklarer vores fælles forventninger. Her kan du udfylde et skema hvor du kan ansøge om en personlig samtale inden tilmelding.

integrativ holistisk psykoterapeut

Næste holdstart og modul-datoer

Herunder kan du se datoer for Del 3. Ønsker du at se datoer for holdstart på Del 1 og Del 2 kan du finde dem på de respektive undersider for Del 1 og Del 2.

Næste holdstart for Del 3 · Integrativ Holistisk Psykoterapeut

1. ÅR

Modul 1          1.-4. september 2022

Modul 2          27.-30. oktober 2022. 

Modul 3          8.-11. december 2022

Modul 4          2.-5. februar 2023

Modul 5          13. -16. april 2023

Modul 6          8.-11. juni 2023

2. ÅR

Modul 1          17.-20. august 2023 

Modul 2          28. sept.-1. okt. 2023

Modul 3          9.-12. november 2023

Modul 4          18.-21. januar 2024

Modul 5          29. februar – 3. marts 2024 

Modul 6          25.-28. april 2024

Modul 7          20.-23. juni 2024

3. ÅR

Modul 1          15.-18. august 2024

Modul 2          10.-13. oktober 2024

Modul 3          28. nov.-1. dec. 2024

Modul 4          16.-19. januar 2025

Modul 5          13.-16. marts 2025

Modul 6          24.-27. april 2025

Gratis intro-dage

Datoer kommer. Ring gerne til os i mellemtiden.

Tak for din interesse i vores uddannelser

 

Optagelse

For at kunne optages på Del 3 er det naturligvis et udgangspunkt, at du har et dybt ønske om at blive en af Danmarks bedste terapeuter. Din dedikation er vigtig, og vi vil altid tage en personlig samtale med dig.

For at kunne optages på Del 3 – Uddannelsen til Integrativ Holistisk Psykoterapeut er det naturligvis et udgangspunkt, at du har et dybt ønske om at blive en af Danmarks bedste terapeuter. Din dedikation er vigtig, og vi vil altid tage en personlig samtale med dig, for at afstemme parathed, forventninger, behov, ønsker og dine drømme.

Du har enten deltaget på og bestået del 1 og del 2 ELLER du har mulighed for at blive optaget på merit. Læs mere om merit i boksen længere nede.

Der er en officiel aldersgrænse på 25 år. I helt særlige tilfælde kan der dispenseres fra denne, hvis vi vurderer, at din modenhed og parathed er tilstede.

På del 3 – Integrativ Holistisk Psykoterapeutuddannelse, har vi, udover nedenstående krav, også opmærksomhed på din modenhed, din livserfaring samt dine bevæggrunde for ønske at uddanne dig til Integrativ Holistisk Psykoterapeut.

Du kan søge optagelse på hver del for sig, hvis du har forudsætningerne ud fra nedenstående og den endelige optagelse beror altid på en personlig samtale.

Del 1

Optagelse sker efter tilmelding. Du kan tilmelde dig under fanen “tilmelding”. Har vi ikke allerede været i kontakt med dig inden din tilmelding, vil du blive ringet op for en indledende snak. 

Del 2

Efter gennemført og eksamineret på del 1, kan den studerende optages på del 2.
Der optages desuden elever, der har gennemført del 1 eller tilsvarende fra andre uddannelser. 

Del 3

Studerende, der har gennemført del 1 og del 2, kan optages på del 3, efter en personlig samtale og vurdering.
Herunder finder du et skema som du kan udfylde for at ansøge om en personlig optagelses-samtale. 

Optagelse på merit

Du kan optages på merit, hvis du har gennemgået grunduddannelse inden for andre retninger eller du har taget første halvdel af en anden psykoterapeutuddannelse. Dette tilrettelægges i samarbejde med dig.

Du kan optages på merit, hvis du har gennemgået grunduddannelse inden for andre retninger / på anden skole eller du har taget første halvdel af en anden psykoterapeutuddannelse. Dette tilrettelægges i samarbejde med dig.

Generelt optages på del 3 ud fra følgende kvoter:

Kvote 1:

Optagelse på kvote 1 kræver, at du har en relevant lang eller mellemlang (5 eller 3 år) videregående uddannelse inden for det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige område. Derudover at du har en grunduddannelse, som beskrevet ovenfor.

Kvote 2:

Her dispenseres fra kravene i kvote 1. Dette kan eksempelvis være ved anden videregående uddannelse eller relevant arbejdserfaring, kurser og lign.

Ligeledes kan optagelse ske ud fra en samlet vurdering af modenhed, parathed og andre kvalifikationer.

Når vi vurderer ud fra kvote 2, lægger vi i særdelshed vægt på den enkeltes modenhed, parathed og vilje til at gå åbent ind i det dybere arbejde med sig selv, der kommer til at udfolde sig undervejs i uddannelsen. Dette beror altid på en personlig samtale. Det er således ikke vores opfattelse, at man nødvendigvis behøver at have kvalifikationer efter kvote 1.

Merit:

Som nævnt ovenfor, kan du optages på merit-vilkår, hvis du har en anden grunduddannelse, der svarer til vores del 1 og del 2. Det behøver ikke være inden for hypnose, så forhør dig gerne, hvis du ønsker at høre om denne mulighed.

Hvis du er i gang med en anden psykoterapeutuddannelse eller i forvejen er uddannet psykoterapeut helt eller delvist, kan du ligeledes optages som merit-studerende.

Vi tilrettelægger sammen et forløb, så vi sikrer, at du får samlet en hel uddannelse, inden for de krav der er til at blive psykoterapeut.

Er du i tvivl om dine muligheder for start på uddannelsen, kan du altid ringe til skolen og forhøre dig.

Ansøg om optagelse på del 3.

Vi vil gerne prioritere en personlig samtale med dig hvor vi hører om dig og afklarer vores fælles forventninger. Her kan du udfylde et skema hvor du kan ansøge om en personlig samtale inden tilmelding.