Hypnosehuset Danmark – visioner og værdigrundlag


Vores vision er at:

 • Være Danmarks mest visionære, innovative og grundige hypnoseskole.
 • At udbrede kendskabet til og udbredelsen af hypnose og hypnoterapi således flest mulige mennesker kan få gavn af disse fantastiske redskaber til at skabe bedre livskvalitet hos den enkelte og i grupper.
 • højne synligheden og fagligheden af faget i hypnose-Danmark.
 • At uddanne sikre og fagligt velfunderede hypnoterapeuter der på baggrund af faglighed og erhvervet praktisk træning, trygt kan gå ud og arbejde med klienter i egen klinik eller på arbejdspladsen.
 • At være forgangsmænd for udvikling af faget – herunder støtte op om tiltag, der gøres af vores dygtige kolleger, med samme visioner som os – samt være initiativtagere til Forening for hypnotisører og Hypnoterapeuter i Danmark.

Vi har et værdigrundlag, der består i:

 • At være i en energi, der på alle måder hjælper til at nå vores visioner. Herunder at skabe et miljø for vore kursister hvor tryghed, rummelighed, mødet med den enkelte kursist og det at “tale hinanden op” er en naturlig del af vores tilgang til kolleger, kursister og undervisning.
 • At skabe et miljø, der øger muligheden for fordybelse, sammenhold, selvudvikling og videreuddannelse for vore kursister.
 • At hjælpe og støtte den enkelte til at blive den bedst mulige hypnoterapeut ud fra den enkeltes personlighed og kompetencer.
 • At skabe et trygt og op-bakkende rum for sine kursister til læring, træning, supervision og selvudvikling.
 • At sætte læringsmiljø, tryghed og fællesskab i højsæde, således udvikling bedst muligt kan finde sted – både fagligt og personligt.

Vælg Hypnosehuset Danmark som dit uddannelsessted hvis du:

 • Ønsker et uddannelsessted, der arbejder målrettet for at højne faglighed og udbredelse; ikke kun for vores egen hypnoseskole men for hele hypnose-Danmark!
 • Ønsker en visionær hypnoseskole, der er i konstant udvikling.
 • Ønsker en hypnoseskole, der altid søger at skabe et trygt og op-bakkende rum for sine kursister til læring, træning, supervision og selvudvikling.
 • Ønsker en hypnoseskole der sætter læringsmiljø, tryghed og fællesskab i højsæde, således udvikling bedst muligt kan finde sted – både fagligt og personligt.
 • Virkelig vil være med i “toppen af poppen” og ønsker et uddannelsessted hvor du altid har mulighed for at videreudvikle dig og lære mere!

Louise
Hypnosehuset Danmark