RAB registrering - din sikkerhed for en veluddannet behandler!

 

RAB står for Registreret Alternativ Behandler

Den 1. juni 2004 trådte lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Denne lov giver alternative behandlere, der lever op til lovgivninges krav om bl.a. antal undervisningslektioner, etik og god klinisk praksiss, mulighed for at blive optaget i RAB. Når man er optaget i RAB må man benytte den beskyttede titel: registreret alternativ behandler (RAB).

Registreringsordningen er et samarbejde mellem Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen. En RAB registreret behandler er medlem af en branceforening der, af Sundhedsstyrelsen, er godkendt til at registrere behandleren I RAB. Som hypnoterapeut er SAB – Sammenslutningen af Alternative Behandlere - den branceforening, der er ansvarlig for at forestå registreringen af alternative behandlere der opfylder kravene og ønsker registrering samt at offentliggøre information om, hvilke af foreningens medlemmer, der er registreret.

Branceforeningen stiller bl.a. krav til at den RAB registrerede skal have modtaget som minimum 660 undervisningstimer af 45 minutters varighed. Heraf skal undervisning i grundfaget (hypnose og hypnoterapi) bestå af minimum 250 lektioner. Undervisningen skal bestå af både teori og praksis og SKAL afsluttes med en eksamen for at være gyldig.
Hypnosehuset Danmark opfylder naturligvis samtlige krav for, at du som elev kan bruge dine undervisningstimer (de 250 lektioner i hovedfaget hypnose) til at blive RAB registreret. Vi er samtidig den eneste hypnoseskole i Danmark, der udbyder uddannelse a hele 250 lektioner. Det betyder, at du ikke skal ud og supplere dit grundfag med flere lektioner, for at kunne blive godkendt af RAB samt i øvrigt at kunne blive momsfritaget ved SKAT. Ring gerne til os og lad os forklare dette nærmere. 

Iflg. bekendtgørelse nr. 978 af 1. oktober 2012, ( https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143297 ) er de faglige krav, som en Hypnoterapeut skal opfylde for at blive RAB-registreret følgende:
Medlemsskab af SAB – Sammenslutningen af Alternative Behandlere.
Grundfag: Hypnose og hypnoterapi 250 lektioner (dette krav opfylder vi, som den eneste hypnoseskole i Danmark)
Psykologi: 50 lektioner
Anden alternative behandling: 50 lektioner
Klinikdrift: 10 lektioner
Anatomi, fysiologi og sygdomslære: 300 lektioner

Link til SAB: http://www.alternativ-behandling.dk
Link til RAB: http://www.rab-behandlere.dk

Formålet med at du som eksempelvis hypnoterapeut/alternative behandler kan blive registreret I RAB er bl.a., at give potentielle klienter mulighed for, at kunne gennemskue hvilke alternative behandlere der opfylder de faglige og uddannelsesmæssige krav, idet titlen Registreret Alternativ Behandler er en beskyttet titel.

Når du lever op til disse krav, kan du søge om momsfritagelse.